Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2017

Nieuwsbericht 322: Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Bron: XpertHR Actueel 10 mei 2017

Een ontslag op staande voet is een ultimum remedium voor een werkgever, ofwel een uiterst middel. Wanneer kan dit wél en niet worden ingezet?

Een ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie die het arbeidsrecht kent. Een werknemer is daardoor immers direct zijn contract (en daarmee zijn salaris) kwijt, en ook een eventuele aanspraak op een werkloosheidsuitkering wordt ingewikkeld. Het is dan ook niet gek dat een ontslag op staande voet aan nogal wat voorwaarden gebonden is. Advocaat mr. Renate de Regt somt ze op: ‘Er moet allereerst sprake zijn van een dringende reden. In de wet staat een – overigens niet-uitputtend – lijstje met mogelijke situaties. Denk aan diefstal, bedreiging, mishandeling en ernstige belediging. Verder moet het ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven. Dit betekent in de praktijk: zo snel mogelijk. Als werkgever mag je bijvoorbeeld wel (kort) tijd nemen voor onderzoek of om juridisch advies in te winnen. Tot slot moet ook de reden van het ontslag op staande voet onverwijld worden meegedeeld. Meld dus schriftelijk waarom de werknemer op staande voet is ontslagen.’

Omstandigheden
De werknemer kan zich vervolgens verzetten tegen dit ontslag. Als dat binnen twee maanden gebeurt, dan toetst de rechter of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. De Regt wijst op een belangrijk aandachtspunt: ‘Een rechter weegt alle omstandigheden mee. Stel, je hebt een werknemer die tien euro van het werk heeft meegenomen. De rechter kan anders oordelen over een werknemer die bijvoorbeeld al 30 jaar in dienst is, nooit een misstap heeft begaan en kort daarvoor zijn vrouw is verloren, dan over een werknemer die net een paar maanden in dienst is. Voor exact hetzelfde feit kan in het ene geval ontslag op staande voet wél, en in het andere geval niet gerechtvaardigd zijn. Houd dat als werkgever in het achterhoofd.’

Ziekte niet
Hoewel het in de wet opgenomen lijstje met dringende redenen niet-uitputtend is, valt ziekte er niet onder. De Regt: ‘Voor ziekte gelden heel andere bepalingen. Ontslag op staande voet vanwege bijvoorbeeld het schenden van re-integratieverplichtingen is in beginsel niet mogelijk.’ Ten slotte heeft De Regt nog een tip voor HR-medewerkers die met ontslag op staande voet te maken krijgen: ‘Houd je bij de feiten wanneer je het ontslag op staande voet schriftelijk bevestigt. Gebruik bijvoorbeeld niet het woord ‘diefstal’, maar houd het neutraal: ‘Bedrag X is meegenomen door werknemer Y en niet teruggegeven’. ‘Diefstal’ is namelijk een strafrechtelijke term. De rechter kan dan gaan toetsen of er in strafrechtelijke zin sprake is van diefstal, en dat maakt de zaak voor de werkgever ingewikkelder dan nodig.’

Renate de Regt is arbeidsrechtadvocaat bij RWV advocaten. Zij richt zich vooral op contracten, ontslag, arbeidsongeschiktheid, werkgeversaansprakelijkheid en de nog altijd actuele Wet werk en zekerheid. Ook is Renate auteur bij kennisbank XpertHR. Wil je meer weten over XpertHR? Klik hier voor meer informatie >>>

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland