Opdrachtgevers:

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort
Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2016

terug


Nieuwsbericht 300: 4 UWV-regelingen waar HR profijt van heeft

Bron: XpertHR Actueel 30 november 2016

Werkgevers zien sociale regelingen regelmatig over het hoofd, waardoor ze geld laten liggen. Van welke regelingen van het UWV kan HR meer profijt hebben?

1. Proefplaatsing voor ouderen of arbeidsgehandicapten
Als de werkgever twijfelt over de geschiktheid van een oudere of arbeidsgehandicapte kan hij via UWV toestemming krijgen hem eerst gedurende twee maanden op een proefplaatsing voor hem te laten werken. Voordeel: hij bindt zich nog niet via een arbeidsovereenkomst en hoeft gedurende de proefplaatsing ook geen loon te betalen. Voorwaarde is wel dat de werkgever de intentie heeft de werkzoekende na de proefplaatsing een dienstverband van dezelfde omvang en voor ten minste zes maanden aan te bieden. In bijzonder uitzonderlijke gevallen (periode van 2 maanden is te kort om twijfel weg te nemen) is een langere proefplaatsing mogelijk tot wel 6 maanden.
Meer informatie en aanvraag proefplaatsing >>>

2. Mobiliteitsbonus voor ouderen en arbeidsgehandicapten
De mobiliteitsbonus is een belastingmaatregel waarmee de werkgever toestemming krijgt het totaal aan SV premies dat hij moet afdragen te verminderen met het bedrag van de mobiliteitsbonus. Dit
is van toepassing als de werkgever iemand aanneemt die een uitkering achterlaat en die bij aanvang van het dienstverband tenminste 56 jaar oud is of arbeidsgehandicapt.
Hoe hoog de korting uiteindelijk wordt, is afhankelijk van het dienstverband. Bij een fulltime dienstverband (38 uur) kan zolang het dienstverband duurt, maar niet langer dan drie jaar een bedrag van € 7000 in mindering worden gebracht op het totaal aan af te dragen SV premies. Naar gelang het dienstverband minder uren omvat, wordt de korting naar rato verminderd.
De werkgever kan zelfstandig de premieafdracht aanpassen. Daar is geen toestemming voor nodig. Bij een 56-plusser moet de werkgever als bewijs een doelgroepverklaring in zijn administratie bewaren waaruit blijkt dat de werkzoekende aan de voorwaarden (uitkering achterlaten, ten minste 56 jaar) voldoet. Deze doelgroepverklaring vraagt de werkzoekende op bij UWV of bij de gemeente, afhankelijk welke uitkering achtergelaten wordt. Bij de arbeidsgehandicapte bewaart de werkgever een afschrift van de toekenningsbeschikking WIA of Wajong die UWV aan de werkzoekende heeft gestuurd.
Meer informatie:
– mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
– mobiliteitsbonus voor 56-plussers

3. No risk polis voor arbeidsgehandicapte
Een werkgever die iemand aanneemt met een arbeidshandicap of ziekte heeft wellicht het idee dat hij een hoger risico loopt dat de werkzoekende uitvalt wegens ziekte dan wanneer hij iemand aanneemt zonder handicap. Omdat de gevolgen van ziekte in eerste plaats bij de werkgever liggen, krijgt de werkgever die een arbeidsgehandicapte aanneemt gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband een no risk polis. Dat betekent dat als de werkzoekende ziek wordt (geldt voor iedere ziekte, is niet gerelateerd aan de handicap) de werkgever weliswaar gewoon het loon door moet betalen, maar ook via UWV een ziektewet uitkering kan krijgen. Die uitkering compenseert een groot deel van zijn loonkosten.
Meer informatie over looncompensatie bij ziekte >>>

4. Loondispensatie bij een Wajong uitkering
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.
UWV beoordeelt de loonwaarde van de werkzoekende. Als die beneden het minimumloon ligt, krijgt de werkgever toestemming om de dispensatie toe te passen en vult UWV het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.
Meer informatie over loondispensatie bij een Wajong uitkering >>>

Marloes Oelen

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

Blik op werk

 
recente updates