Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 280: Een leven lang leren? Niet voor iedereen…

Bron: P&O actueel 31 augustus 2016

De overheid vraagt van burgers de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker dat ze, naast hun baan, zorg verlenen en scholing volgen. Maar dit is in de praktijk voor veel mensen onhaalbaar, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De resultaten van het SCP-rapport laten zien dat hoewel de arbeidsdeelname stijgt en steeds meer mensen mantelzorg combineren met hun baan, het aandeel werknemers dat een opleiding volgt tussen 2004-2014 vrijwel constant is gebleven. Oudere werknemers en laagopgeleiden met een flexibel contract volgen bovendien relatief weinig scholing, zowel formeel als informeel (van collega's).

Deze groepen hebben minder vaak de mogelijkheid om tijdens flexibele uren te werken of hun werk thuis te verrichten. Daardoor kunnen ze mantelzorg en scholing minder makkelijk combineren met hun baan. Volgens het SCP vertoont het verlenen van mantelzorg bovendien samenhang met meer combinatiedruk en een hoger ziekteverzuim.
'Dit SCP-rapport laat voor mij weer eens helder het belang zien van eerlijke arbeidsrelaties. Betrokken werkgevers, die wel investeren in hun mensen en oog hebben voor de zorgtaken van hun werknemers, presteren beter,' stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie op het onderzoek.

Formele versus informele scholing
Het aandeel zelfstandigen dat scholing volgde is wel iets toegenomen, al lag het aandeel in 2014 nog wat lager (36%) dan dat van werknemers in loondienst (41%). Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die vaak al formele scholing ontvangen, ook veel bijleren door middel van informeel leren op hun werk. Andersom geldt dat laagopgeleide werknemers die weinig formele scholing ontvangen ook op hun werk weinig bijleren. Een deel van de werkenden (51%) geeft aan dat er in het werk veranderingen plaatsvinden die bijleren noodzakelijk maken. Hoogopgeleiden die aangeven dat bijleren noodzakelijk is, volgen veel vaker scholing (57%) dan laagopgeleiden voor wie bijleren noodzakelijk is (24%). Het SCP stelt daarom dat een leven lang niet van de grond komt voor laagopgeleiden.

Bron: SCP

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland