Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 276: Evaluatie Wwz: Asscher blij met ‘eerlijker ontslagrecht’

Bron: P&O actueel 4 juli 2016

Het is niet de bedoeling dat rechters een ontslagaanvraag van een werkgever afwijzen omdat ze de transitievergoeding te laag vinden, vindt minister Asscher. Hij wil hierover in gesprek gaan met de Raad voor de Rechtspraak. Asscher vindt wel dat het ontslagrecht op zich nu eerlijker en zorgvuldiger verloopt en ziet geen reden de wet ingrijpend te wijzigen, zo schrijft hij in zijn halfjaarlijkse evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het CDA denkt daar anders over.

Minister Asscher is van mening dat rechters over het algemeen goed uit de voeten kunnen met het versoepelde ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid, die vrijdag 1 juli 2016 één jaar van kracht is. De wijziging van het ontslagrecht lijkt te doen wat is beoogd, zegt de minister. Het ontslag verloopt volgens hem 'zorgvuldiger, eerlijker en sneller.' Een contract wordt bovendien vaker met wederzijds goedvinden beëindigd en ook dat was beoogd, aldus Asscher.

Vakbond FNV tevreden over Wet Werk en Zekerheid
De Wet Werk en Zekerheid doet volgens vakbond FNV waarvoor hij is bedoeld: het geeft meer zekerheid aan werknemers bij ontslag en de eerste signalen zijn er dat de wet meer vaste banen oplevert. Dat concludeert de FNV op basis van analyse van ruim 4500 ontslagdossiers. Lees meer >>>

Reden voor ontslag
De minister benadrukt dat werkgevers die fatsoenlijk met hun mensen omgaan en de reden voor ontslag goed kunnen onderbouwen, goedkoper uit zijn dan in het oude stelsel. Als het ontslag goed is onderbouwd, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer, dan moet het ontslag worden toegewezen, want de vergoeding staat in het nieuwe systeem in feite vast, vindt hij.

Asscher zegt het 'opmerkelijk' te vinden dat sommige rechters aangeven in enkele gevallen te weinig ruimte te zien om een contract te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, terwijl partijen naar het oordeel van de rechter eigenlijk niet meer samen verder kunnen. In antwoord op de in de Tweede Kamer, bij arbeidsrechtadvocaten en de arbeidsmarkt luidende kritiek op de Wwz is het volgens Asscher verder nog te vroeg om veel te kunnen zeggen over de algemene doelen van de wet.

'WWZ heeft ontslagprocedure bemoeilijkt'
De ontbindingsprocedure is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet eenvoudiger geworden, maar juist bemoeilijkt. Lees meer >>>

Tijdelijke contracten
De WWZ moet ook leiden tot meer vaste banen leiden voor flexwerkers. Dat effect is volgens critici nog niet zichtbaar. Asscher wijst erop dat nieuwe cao-afspraken deels nog in de maak zijn. werkgevers moeten ook nog wennen aan de wetgeving en inspelen op wat nieuw is, zegt hij. Volgens hem zijn er steeds meer cao-afspraken waarin tijdelijke contracten worden beperkt tot echt tijdelijk werk.

Asscher zegt niet van plan te zijn meer contracten van langer dan twee jaar toe te staan, zonder dat werknemers recht krijgen op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De Tweede Kamer had hem gevraagd dat te onderzoeken na signalen dat werkgevers mensen minder snel een contract aanbieden, uit vrees dat ze hen in vaste dienst moeten nemen.

CDA: 'Snel ingrijpen'
In de Tweede Kamer zijn vooral de oppositiepartijen D66 en CDA kritisch. CDA-Kamerlid Pieter Heerma zegt dat de flexwet van Asscher in de praktijk precies het tegenovergestelde effect bereikt van wat werd beoogd. 'De draaideur van de arbeidsmarkt is juist sneller gaan draaien en flexwerkers krijgen nog minder snel een vaste baan. Om verdere tweedeling op de arbeidsmarkt te voorkomen moet er snel worden ingegrepen', zegt Heerma.

Bron: Salarisnet

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland