Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 274: Blog: Een bore-out. Wat zeg je nu?

Bron: P&O actueel 15 juni 2016

15 procent van de kantoorwerknemers heeft last van boredom, zo blijkt uit een onderzoek van Zwitserse organisatiecoaches. In Frankrijk klaagde een werknemer zijn werkgever aan om een bore-out. Toch besteden HR-professionals er amper aandacht aan. Student Indy Wijngaards zoekt in de wetenschappelijke literatuur naar kennis over bore-out.

Afgelopen maand klaagde een Fransman zijn werkgever aan om een bijzondere reden. Hij claimde zo weinig afwisseling, voldoening, prikkeling en energie uit zijn baan te halen dat hij er letterlijk ziek van werd. Diagnose: bore-out. Wat is een bore-out?

Bore-out
Een interessante uitleg van de bore-out geven Reijseger en collega's. Zij leggen het verschijnsel uit aan de hand van het veelgebruikte Job Demands-Resources (c.q. werkeisen en energiebronnen) model. Dit model veronderstelt dat iedere werknemer een bepaalde mate van werkeisen (bijv. werkdruk) en energiebronnen (bijv. ontwikkelingsmogelijkheden en prettige relaties met collega's) ervaart. Volgens dit model neemt de werkstress van een werknemer toe naargelang de werkeisen stijgen. Verder verzachten energiebronnen de positieve impact van werkeisen op werkstress.

Burn-out
Daarin verschilt bore-out van burn-out. Een burn-out is immers te wijten aan een gebrek aan energiebronnen bij aanwezigheid van continue overdaad aan werkeisen, terwijl bore-out voortkomt uit een tekort aan energiebronnen én werkeisen. Froukje Vermeulen, slachtoffer van een bore-out, gaf als voorbeeld dat ze regelmatig twee uur op de WC zat omdat ze zich verveelde. Wanneer ik dit vergelijk met klachten waar burn-outpatiënten mee zitten (bijv. hoge werkdruk), wordt het verschil tussen bore- en burn-out overduidelijk.

Nutteloosheid
Bore-outs blijken drastische gevolgen te hebben voor het verloop en de tevredenheid van werknemers, zo stellen Reijseger en zijn collega's in 2013. En dat is nog niet alles. Harju en collega's vonden in 2014 sterke verbanden tussen bore-out en andere negatieve gevolgen zoals gevoelens nutteloosheid, passiviteit, vervreemding van werk en stress. Misschien had de Fransman toch geen hele vreemde reden zichzelf ziek te melden en zijn werkgever aan te klagen.

Taboe
Terwijl de burn-out nagenoeg uit de taboesferen is, lijkt bore-out tot op de dag van vandaag onbekend en onbespreekbaar. Zo denken veel werkgevers dat een bore-out uit luiheid voorkomt en durven werknemers er daarom vaak geen melding van te doen. Het is zelfs niet erkend als klinische ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie. Bore-outs zijn in de westerse wereld misschien ook wel moeilijk te begrijpen. Volgens het CBS en TNO bevinden wij ons per slot van rekening in een aantrekkende economie waar werkstress door te hoge werkeisen en te lage energiebronnen beroepsziekte nummer 1 is. Moeilijk te begrijpen of niet, HR-professionals hebben de verantwoordelijkheid op te komen voor alle werknemers, dus ook de verveelde.

Auteur: Indy Wijngaards

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland