Opdrachtgevers:

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort
Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2016

terug


Nieuwsbericht 274: Blog: Een bore-out. Wat zeg je nu?

Bron: P&O actueel 15 juni 2016

15 procent van de kantoorwerknemers heeft last van boredom, zo blijkt uit een onderzoek van Zwitserse organisatiecoaches. In Frankrijk klaagde een werknemer zijn werkgever aan om een bore-out. Toch besteden HR-professionals er amper aandacht aan. Student Indy Wijngaards zoekt in de wetenschappelijke literatuur naar kennis over bore-out.

Afgelopen maand klaagde een Fransman zijn werkgever aan om een bijzondere reden. Hij claimde zo weinig afwisseling, voldoening, prikkeling en energie uit zijn baan te halen dat hij er letterlijk ziek van werd. Diagnose: bore-out. Wat is een bore-out?

Bore-out
Een interessante uitleg van de bore-out geven Reijseger en collega's. Zij leggen het verschijnsel uit aan de hand van het veelgebruikte Job Demands-Resources (c.q. werkeisen en energiebronnen) model. Dit model veronderstelt dat iedere werknemer een bepaalde mate van werkeisen (bijv. werkdruk) en energiebronnen (bijv. ontwikkelingsmogelijkheden en prettige relaties met collega's) ervaart. Volgens dit model neemt de werkstress van een werknemer toe naargelang de werkeisen stijgen. Verder verzachten energiebronnen de positieve impact van werkeisen op werkstress.

Burn-out
Daarin verschilt bore-out van burn-out. Een burn-out is immers te wijten aan een gebrek aan energiebronnen bij aanwezigheid van continue overdaad aan werkeisen, terwijl bore-out voortkomt uit een tekort aan energiebronnen én werkeisen. Froukje Vermeulen, slachtoffer van een bore-out, gaf als voorbeeld dat ze regelmatig twee uur op de WC zat omdat ze zich verveelde. Wanneer ik dit vergelijk met klachten waar burn-outpatiënten mee zitten (bijv. hoge werkdruk), wordt het verschil tussen bore- en burn-out overduidelijk.

Nutteloosheid
Bore-outs blijken drastische gevolgen te hebben voor het verloop en de tevredenheid van werknemers, zo stellen Reijseger en zijn collega's in 2013. En dat is nog niet alles. Harju en collega's vonden in 2014 sterke verbanden tussen bore-out en andere negatieve gevolgen zoals gevoelens nutteloosheid, passiviteit, vervreemding van werk en stress. Misschien had de Fransman toch geen hele vreemde reden zichzelf ziek te melden en zijn werkgever aan te klagen.

Taboe
Terwijl de burn-out nagenoeg uit de taboesferen is, lijkt bore-out tot op de dag van vandaag onbekend en onbespreekbaar. Zo denken veel werkgevers dat een bore-out uit luiheid voorkomt en durven werknemers er daarom vaak geen melding van te doen. Het is zelfs niet erkend als klinische ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie. Bore-outs zijn in de westerse wereld misschien ook wel moeilijk te begrijpen. Volgens het CBS en TNO bevinden wij ons per slot van rekening in een aantrekkende economie waar werkstress door te hoge werkeisen en te lage energiebronnen beroepsziekte nummer 1 is. Moeilijk te begrijpen of niet, HR-professionals hebben de verantwoordelijkheid op te komen voor alle werknemers, dus ook de verveelde.

Auteur: Indy Wijngaards

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

Blik op werk

 
recente updates