Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 264: Vijf oorzaken van werkstress die je moet vermijden

Bron: Nieuwsbrief Over Duurzame Inzetbaarheid  4 mei 2016


Te veel hooi op je vork, werk dat zich opstapelt. Het leidt allemaal tot stress. Toch is het vooral onduidelijkheid dat de meeste werkstress veroorzaakt. Onduidelijkheid over de verwachtingen van het bedrijf, de leidinggevende en de collega’s. Maar ook door tegenstrijdig en diffuus bedrijfsbeleid en door afdelingen en teams die elk een eigen koers lijken te varen.

Verandering
Onzekerheid over verwachtingen maakt dat mensen nog minder zin hebben in verandering. Terwijl verandering juist steeds meer nodig is om flexibel te blijven te midden van jojo’ende beurskoersen, markten en kansen. Onduidelijke verwachtingen bij leidinggevenden zorgt voor 31 procent van de werkstress, een zwabberende bedrijfskoers zorgt bij 20 procent voor werkgerelateerde stress.

Onzekerheid
Omgaan met onzekerheid die voortkomt uit onduidelijkheid over verwachtingen en ontwikkelingen is een steeds belangrijker onderwerp in trainingen over omgaan met werkstress. Dat zegt althans Dr. Richard A. Chaifetz, oprichter van ComPsych en gespecialiseerd in trainingen over werkstress. Hij geeft vijf oorzaken van werkstress en geeft bij elk ook een oplossingsrichting.

1. Onduidelijk wat mijn leidinggevende van mij verwacht
Dit is de grootste veroorzaker van werkstress, en leidinggevenden kunnen er wat aan doen door vanaf de eerste dag duidelijk te zijn over wat het bedrijf van zijn medewerkers verwacht, en wat de manager zelf van ze verwacht. En ook: wat de medewerker zelf mag verwachten van zijn leidinggevende en van het bedrijf. Dat wil zeggen: direct na binnenkomst (van de medewerker of manager) of direct na een herstart van het bedrijf of onderdeel. Direct duidelijk zijn neemt veel onzekerheid weg en helpt goed tegen werkstress.

2. Bedrijfsdoelen lijken tegenstrijdig, collega’s lijken elkaar tegen te werken
Investeer in teambuilding en allerlei andere activiteiten die onderling begrip bevorderen. Dat verkleint de kans op conflicten door misverstanden, en het vergroot de onderlinge communicatie tussen bedrijfsonderdelen.

3. Dat gaat extra werk opleveren (en ik heb al meer dan genoeg te doen)
Neem als leidinggevende deze angst in elk geval serieus. Zeg extra training en ontwikkelingsmogelijkheden toe als er andere taken bijkomen. Is het vooral de hoeveelheid werk die toeneemt, zorg dan dat mensen het werk autonomer en flexibeler kunnen doen. Dus meer zelf hun tijd indelen, mogelijk meer thuiswerk. En neem wat meer mensen aan, als het even kan …

4. Hoe lang hou ik mijn baan en hoe lang blijft dit bedrijf nog bestaan?
Het belangrijkste wapen tegen die existentiële angst is om medewerkers meer, intensiever en beter met elkaar te laten praten over hun werk en de manier waarop ze dat doen. Dat schept vertrouwen in elkaars vaardigheden en competenties. En vertrouwen dat we de klus met elkaar kunnen klaren.

5. Dit vraagt om andere talenten, vaardigheden, kennis, competenties
Duidelijk moet zijn waarom het bedrijf dit wil, waarom het nodig is en wat het verband is met de doelen op de (middel)lange termijn. Maak ook duidelijk welke ontwikkelingsmogelijkheden en carrièrepaden er zijn, binnen het bedrijf en erbuiten, om door te groeien tot het benodigde niveau.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland