Opdrachtgevers:

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort
Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2015

terug


Nieuwsbericht 237: Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen

Bron: nieuwsbericht ministerie SZW 11 november 2015


Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Hoewel het beter gaat op de arbeidsmarkt ondervinden te veel mensen nog belemmeringen om een baan te vinden. De extra begeleiding moet voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden.


©Hollandse Hoogte, foto: David Rozing

Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Hoewel het beter gaat op de arbeidsmarkt ondervinden te veel mensen nog belemmeringen om een baan te vinden. De extra begeleiding moet voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden. Ook neemt het kabinet, samen met de sociale partners, maatregelen om werkloosheid te voorkomen. Zo komen er werkbrigades die weten welke banen er in de regio zijn en werknemers daarover adviseren, komt er extra geld voor omscholing en ontvangen mensen een WW-uitkering terwijl zij zich omscholen voor een nieuwe baan (de zogenaamde Brug-WW). Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid minister in een brief aan de Tweede Kamer.

UWV gaat op een andere manier werken om in een zo’n vroeg mogelijk stadium persoonlijke begeleiding aan te kunnen bieden. UWV zal zo snel mogelijk beoordelen welke werkzoekenden een risico lopen op langdurige werkloosheid en wat zij nodig hebben om aan de slag te komen. Zo kunnen gerichte gesprekken worden gevoerd en trainingen worden aangeboden. Vooral oudere mensen, laag opgeleiden en diegenen die lang in dezelfde functie werken, hebben daar baat bij.

Naast de groep werklozen is er een groep mensen die nu nog wel werk heeft, maar waarvan voorkomen moet worden dat zij op een later moment zonder werk komen. De minister wil de sociale partners meer en beter ondersteunen om juist deze mensen aan ander werk te helpen. Voor hen blijkt het bijvoorbeeld vaak lastig om een opleiding te volgen voor een toekomstige baan. De eigen werkgever of eigen sector wil daar niet altijd aan mee werken. Ook voor flexwerkers is omscholing vaak kostbaar en daardoor lastig. Voor deze groepen stelt UWV scholingsvouchers voor scholing naar kansrijke beroepen beschikbaar. Met zo’n scholingsvoucher kunnen mensen hun scholing betalen. De Brug-WW is in de laatste fase van de sectorplannen geïntroduceerd en zal nu ook naar andere groepen werklozen verbreed worden. Tenslotte zullen de sociale werkvoorzieningen in 35 arbeidsmarktregio’s hun kennis delen met bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

De nieuwe maatregelen kosten 150 miljoen euro. Het geld is overgebleven van de sectorplannen. Bij de nieuwe maatregelen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met de uitvoering van deze plannen. De minister zal de Tweede Kamer later deze maand over de voortgang van de sectorplannen rapporteren.

Asscher: ‘We hebben geleerd dat het én én is. Digitale begeleiding is belangrijk, maar we zijn er in doorgeschoten. Er is meer persoonlijk contact nodig om mensen verder te helpen.’

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

Blik op werk

 
recente updates