Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 226: Nieuwe zebrapaden nodig voor veilig oversteken van-werk-naar-werk en voorkomen werkloosheid

Bron: de WerkMarkt 8 september 2015


Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moeten werknemers en werkgevers sterker én wendbaarder worden. Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.


In de inspiratiegids ‘Veilig oversteken‘, een initiatief van AWVN, TNO en de ABU, worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst. Hierbij komen ook lessen uit andere landen aan bod.

De arbeidsmarkt vraagt er steeds vaker om dat werknemers van beroep veranderen of in een heel andere sector gaan werken. Zo doen zich momenteel tekorten voor in technische beroepen, maar zijn er tegelijkertijd enige honderdduizenden langdurig werklozen. Opleidingen sluiten lang niet altijd goed aan op wat de arbeidsmarkt vraagt. De arbeidsmarkt zal steeds sneller veranderen en andere eisen zal stellen. Voortdurend opleiden is dan het enige juiste antwoord.”

Opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken moeten veel breder worden ingezet dan nu veelal het geval is. Onder meer moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en moet scholing niet alleen in het teken staan van de huidige baan, maar transities ook naar andere sectoren mogelijk maken. Hiertoe moeten vakbonden en werkgevers de komende jaren afspraken maken.”

Die oproep deden AWVN, TNO en de ABU bij de overhandiging van de inspiratiegids Veilig oversteken aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De publicatie Veilig oversteken van TNO, ABU en AWVN toont voorbeelden van een groot aantal initiatieven om beter om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Sleutelbegrip daarin is ‘van-werk-naar-werk’: zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf buiten de boot vallen snel en veilig door kunnen naar een heel andere baan bij een ander bedrijf, mogelijk ook in een andere sector, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ter verdere inspiratie:

Veilig oversteken

Alternatieve zebrapaden

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland