Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 218: Demotie wint aan populairiteit

Bron: PW De Gids nieuwsbrief 7 juli 2015Steeds meer werkgevers vragen hun oudere medewerkers een stapje terug te doen in de loopbaan.

Bijna de helft (43 procent) van de organisaties heeft demotie inmiddels op de agenda staan. 18 procent van de HRM’ers onderzoekt de mogelijkheden van demotie en een kwart van de werkgevers vraagt hun mensen ook daadwerkelijk een stapje terug te gaan in functie. Demotie wordt hiermee ‘gemeengoed’ in HR, zo concludeert salarisverwerker ADP dinsdag in nieuw onderzoek. ADP ondervroeg hiervoor samen met organisatieadviesbureau Berenschot ruim 800 HR-professionals.
Als werkgever en werknemer demotie overeenkomen, wordt in de meeste gevallen (65 procent) besloten tot een geleidelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden tot het niveau dat aansluit bij de nieuwe functie.

TIP: Lees hoe rechters oordelen over demotie in de jurisprudentie op PW De Gids Vakbase. 

Langer doorwerken met demotie
,,De belangrijkste aanleiding voor demotie is ervoor te zorgen dat medewerkers langer gezond doorwerken”, zegt Hans van de Spek van Berenschot in reactie op het onderzoek. ,,Dit zijn tekenen dat de vergrijzing, verhoging van de AOW-leeftijd en flexibilisering van arbeid terug zijn te vinden in beleid. Mensen moeten langer doorwerken en doorwerken binnen de huidige functie is niet altijd een juiste optie.”
In de discussie rondom demotie  wordt het begrip vaak genoemd als middel om ouderen aan het werk te houden. Zo verklaarde een CDA-denktank in april dat ouderen plaats moeten maken voor jongeren op de arbeidsmarkt door middel van demotie. Toch is demotie lang niet altijd alleen een middel voor oudere werknemers, schreef demotie-expert Richard Jongsma eerder in een artikel op PWdegids.nl. Zo kan demotie een prima middel zijn voor medewerkers – ongeacht leeftijd – om het tijdelijk rustiger aan te doen in de carrière of om een overstap te maken naar een andere branche. Lees meer in het artikel Demotie: de vooroordelen ontkracht.

Lees ook: Demotie: wanneer wel/niet?
Lees ook: Demotie? Zo doet HR het goed

 

Versobering arbeidsvoorwaarden
Er is ook een flink aantal werkgevers dat probeert te besparen door aan medewerkers te vragen bijvoorbeeld salaris of verlofuren in te leveren. Dit jaar versobert 15 procent van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid, aldus ADP. Dat is iets minder dan vorig jaar. Maar het is wel al het derde jaar op rij dat dit soort ingrepen op de agenda staan, constateert de salarisverwerker. Vooral financiële instellingen vragen hun medewerkers in te leveren.
Als werkgevers hun mensen dit jaar vragen om in te leveren, gaat dat vooral  over het afzien van een reguliere salarisverhoging (10 procent), een beperking van het salaris (2 procent) of een beperking van de verlofrechten (2 procent).

Verlaging pensioenopbouw
De verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen komt niet ten gunste van de werknemers, zo laat het onderzoek zien. Slechts 20 procent van de werkgevers kiest ervoor om hun werknemers meer te betalen ter compensatie van de lagere pensioenpremies. Aanvullend stelt 60 procent van de HR-professionals dat de verhouding van de afgesproken pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers gelijk is gebleven.
Door gewijzigde wetgeving betekent een gelijkblijvende verhouding van de pensioenpremie netto een lagere opbouw van het pensioen. Bij 60 procent van de organisaties gaan werknemers er dus op achteruit. “We kennen deze discussie vanuit het overleg tussen de vakorganisaties en minister Blok, maar de problematiek speelt dus veel breder. De werkgeverspensioenlasten zijn afgenomen en de vraag is in hoeverre dit aan de loonruimte ten goede is gekomen,” zegt Van der Spek. (ANP/ADP)

Auteur: Sanne van Baar | 7 juli 2015 |

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland