Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 195: Alles over de Banenafspraak en het nieuwe doelgroepregister #wetenswaard

Bron: de WerkMarkt 9 maart 2015

Kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat ze minimaal 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de Banenafspraak. De doelgroep van deze Banenafspraak betreft met name mensen met een ziekte of handicap die ook (geheel of gedeeltelijk) kunnen werken.

De Banenafspraak is opgenomen in de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Volgens de wet moeten er tot 2026 in totaal 100.000 banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Ook de overheid zal hierin een steentje bijdragen voor 25.000 banen.
Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat er duidelijkheid is voor betrokken partijen over wie tot de doelgroep behoort. Daarom worden de betreffende mensen opgenomen in het doelgroepregister.

Het doelgroepregister is een landelijk gegevensbestand, waarin alle mensen (komen en behoren te) staan die vallen onder de Banenafspraak. Werkgevers kunnen dat dan raadplegen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. En of hij dus meetelt voor de Banenafspraak. Ook burgers en gemeenten kunnen in de loop van 2015 opvragen of iemand is opgenomen in het doelgroepregister.

Wat is de Banenafspraak precies?

Kabinet en sociale partners hebben een banenafspraak gemaakt:

 • Er komen tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een ziekte of handicap.
  Werkgevers zorgen voor 100.000 en de overheid (rijk, provincie, gemeenten) voor 25.000 extra banen.
 • Voorlopig gaat men bij een baan uit van 25 uur (de zogenaamde verloonde uren). Die wordt geteld als één baan.
 • Er is een nulmeting gedaan voor de banenafspraak op de peildatum van 1 januari 2013.
  Bij nieuwe metingen wordt het aantal banen op dat moment vergeleken met het aantal banen bij de nulmeting.
 • Voorrang voor Wajongers en mensen op de WSW-wachtlijst in de eerste 2 jaar (tot 2017).

Wie vallen er onder de doelgroep van de Banenafspraak?

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
 • Mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • Mensen met een WSW-indicatie;
 • Mensen met een WIW-baan;
 • Mensen met een ID-baan.

De gegevens van al deze mensen komen in het Doelgroepregister.

Welke gegevens staan in het doelgroepregister?

 • Burgerservicenummer;
 • Grondslag van opname in het register (Wajong, WSW,WIW, ID of Participatiewet);
 • Begindatum geldigheid registratie;
 • Einddatum geldigheid registratie.

Hoe actueel is het doelgroepregister?
Het doelgroepregister bevat in eerste instantie de gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er nu nog niet in verwerkt. Voor de Wajong-gegevens geldt als peildatum: 31 december 2013.
Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig bijgewerkt. Hoe vaak dat gebeurt, verschilt per doelgroep:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen: dagelijks (op termijn);
 • Mensen in de Wajong: maandelijks;
 • Mensen met een WSW-indicatie: 1x per jaar (in april);
 • Mensen met een WIW- of ID-baan: 1x per jaar (in april).

Hoe lang blijft iemand in het doelgroepregister staan?

In ieder geval zolang iemand tot de doelgroep behoort, staat hij in het doelgroepregister. Behoort iemand niet meer tot de doelgroep? Dan blijft hij in het doelgroepregister staan tot het einde van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna.

Wie beheert het doelgroepregister?

UWV is verantwoordelijk voor het beheer van het register. UWV en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van alle gegevens.

Wat is de functie van het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder voorwaarden informatie uit het doelgroepregister opvragen.

Welke informatie kan ik uit het doelgroepregister opvragen?

De gegevens in het doelgroepregister zijn om privacyredenen beperkt toegankelijk. U kunt alleen gegevens opvragen op basis van een burgerservicenummer.

 • Ik ben een burger
  Burgers krijgen van UWV bericht als zij tot de doelgroep behoren. En de burger kan op uwv.nl bekijken of hij in het doelgroepregister staat. >Waar?<
 • Ik ben een werkgever
  Werkgevers kunnen bij UWV opvragen of een werknemer of sollicitant tot de doelgroep behoort. Dat kan nu al (klik hier door » ). In het najaar van 2015 kunnen deze gegevens in het doelgroepregister direct worden ingezien via het werkgeversportaal.
 • Ik werk bij de gemeente
  Gemeenten kunnen bij UWV opvragen of een inwoner tot de doelgroep behoort. In de loop van 2015 kan dit via SUWI-net.

Kan met het doelgroepregister gezocht worden naar kandidaten uit de doelgroep voor een vacature?

Nee, dat kan niet. Als u kandidaten zoekt voor een vacature kunt u terecht bij het Werkgeversservicepunt in uw regio of op werk.nl.
Doelgroepregister_infographic UWV 2015

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland