Opdrachtgevers:

Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

183. Wat zijn de nieuwe regels door de Wet Werk en Zekerheid in 2015 voor jou als tijdelijk contractant?

Bron: de WerkMarkt 4 november 2014

In 2015 worden veranderingen van kracht op het gebied van tijdelijk werken. Die wijzigingen in tijdelijke contracten zijn onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Met deze wet streeft de overheid naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt. De Wet werk en zekerheid kent maatregelen op drie terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Met als doel een beter evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid. En hoe dat nu allemaal voor jou in elkaar steekt, dat probeert de overheid komende maanden in een campagne duidelijk te maken.

De landelijke campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk betekenen.

Rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeteren

“Vroeger werkten mensen vaak hun hele leven bij dezelfde werkgever. Nu willen we meer afwisseling, veranderen we sneller van baan en hebben we vaker te maken met tijdelijke arbeidscontracten. Daarnaast willen werkgevers hun werknemers bij pieken en dalen flexibeler kunnen inzetten”, vertelt de site.
“Met de nieuwe wet wil de overheid onder andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract verbeteren.”

Verschil tussen vast en flex groter geworden

“Binnen Europa biedt Nederland, na Engeland, de laagste bescherming aan flexwerkers. Door de toenemende flexibilisering is het verschil tussen vast en flex groter geworden”, vertelt het ministerie van SZW.
“Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een hypotheek, en weten niet hoelang ze werk hebben. Het is ook om die reden belangrijk dat mensen met een tijdelijk contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.”

Vooral jongeren

Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013. De campagne richt zich daarom vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties.

De Wet Werk en Zekerheid

Enkele veranderingen zijn:

  • Mensen met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest én de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.
  • Elkaar opvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele werkzaamheden betreft.
  • De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan.
  • Ook moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven worden over een eventuele verlenging van het contract. Zo krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten.

Meer lezen op ‘Mijn Werk en Zekerheid’

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates