Opdrachtgevers:

Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

172. Als werkgever loopt u deze 7 risico’s bij de re-integratie van een zieke werknemer

Bron: de WerkMarkt 25 augustus 2014

Heeft u als werkgever aan uw re-integratie-verplichtingen voldaan? Dat is de brandende vraag die UWV gaat beantwoorden als uw zieke werknemer na twee jaar een WIA-aanvraag (arbeids-ongeschiktheidsuitkering) doet. Is het antwoord negatief, dan schort het UWV de WIA-aanvraag op en moet u de zieke werknemer doorbetalen, totdat de tekortkomingen in de re-integratie zijn hersteld.

Deze verlenging van de loondoorbetaling bedraagt maximaal één jaar en wordt de loonsanctie genoemd(lees hier een voorbeeld van en recente zaak »).

Inhoudelijk niet zo zwart-wit
Als werkgever kunt u om verschillende redenen een loonsanctie krijgen. Een administratieve loonsanctie kunt u uiteraard heel goed voorkomen (dossieropbouw en termijnen opvolgen).
Een inhoudelijke sanctie zit helaas niet zo zwart-wit in elkaar. En ook al koopt u een arbodienst en begeleiding in, dit wil helaas niet zeggen dat u geen loonsanctie kunt krijgen.

Zeven risico’s om in de gaten te houden:

  1. De werkgever heeft te weinig actie ondernomen om een werknemer terug te laten keren in het eigen werk
  2. Er is sprake van een meningsverschil/conflict tussen werkgever en werknemer en er is geen mediator ingezet.
  3. Externe begeleiding (begeleiding naar ander werk) wordt te vroeg ingezet. Eerst moet uitgesloten worden dat een werknemer terug kan keren in het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever.
  4. Externe begeleiding is te laat ingezet (na uiterlijk het eerste ziektejaar – eerder indien de bedrijfsarts dit kan – moet bepaald worden of een werknemer kan terugkeren bij de eigen werkgever).
  5. De externe begeleiding heeft te weinig concrete acties ondernomen om de werknemer elders aan het werk te kunnen krijgen.
  6. Voor de eerstejaarsevaluatie  moet er een arbeidskundig onderzoek plaatsvinden. Het niet of te laat laten uitvoeren van dit onderzoek kan tot een sanctie leiden.
  7. De verzekeringsarts van het UWV is het niet eens met de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige.Het is dus zaak dat u als werkgever ook kritisch kijkt naar de expertise die u inkoopt; de regie en verantwoordelijkheid ligt immers bij u. Een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie dient u in een persoonlijk gesprek en per aangetekende post aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. 

Bron: ADExpert

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates