Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

135. Eén op de drie werknemers in Nederland voelt zich ‘onderbenut’

Bron: MT Nieuwsbrief 14 mei 2013

In 'Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen' laten onderzoekers van TNO zien dat ongeveer één op de drie werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt zich onderbenut voelt. Ze hebben meer kennis en vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun werk. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010, 2011 en 2012 van TNO en het CBS blijkt dat dit verschijnsel hardnekkig is. Dat impliceert dat er in het beschikbare Nederlandse arbeidsaanbod wellicht meer zit dan er tot nu toe door werkgevers uitgehaald wordt.

Deze mate van ‘onderbenutting’ van beschikbaar menselijk kapitaal is niet alleen opmerkelijk, maar ook ‘zonde’. Zonde van de enorme investering die de Nederlandse samenleving heeft gepleegd in de opbouw van dit onbenutte menselijke kapitaal.

'Mijn kennis verslijt': zegt 25% van de werknemers

Onderbenutting brengt het risico met zich mee dat het beschikbare menselijke kapitaal dat niet wordt gebruikt haar waarde verliest. Kennis en vaardigheden die niet worden gebruikt ‘verslijten’ of verouderen immers. Een kwart van de werknemers ervaart dat ‘verslijten’ van kennis en vaardigheden door het niet gebruiken ervan zelf ook, zo blijkt uit onderzoek dat TNO samen met het TNS Infratest uitvoerde in opdracht van het Europese Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop). Mensen die zeggen last te hebben van deze ‘kwalificatieveroudering’ blijken een lager salaris te hebben, een grotere baanonzekerheid en minder perspectief te zien. Ook het vertrouwen in de eigen capaciteiten om kwaliteit te leveren en productief te blijven blijkt deuken op te lopen als werknemers kwalificatieveroudering ervaren. Dat zou de inzetbaarheid en motivatie van velen kunnen schaden en daarmee ook de Nederlandse economie schade kunnen berokkenen.

Haal alles uit aanwezige skills

TNO ziet dus voor werkgevers én werknemers mogelijkheden om in gezamenlijkheid en veel beter dan nu het geval is te kijken in hoeverre beschikbare kennis en vaardigheden beter en productiever kan worden aangewend. Ook die van oudere werknemers. Daarbij pleiten de onderzoekers voor een brede blik, over de grenzen van de huidige functie of organisatie heen. Werknemers die in de huidige organisatie hun kennis en vaardigheden niet optimaal benut zien worden, kunnen bijvoorbeeld ook elders worden ingezet. TNO ziet kansrijke mogelijkheden om netwerken van werkgevers te gebruiken die bijvoorbeeld combi-banen mogelijk maken.. Een andere aanbeveling van TNO is om samen taken, functies of processen zo te (her)ontwerpen dat mensen meer van hun kennis en ervaring kunnen gebruiken. Laat het menselijke kapitaal dat de Nederlandse economie rijk is niet verloren gaan en daag medewerkers uit om al hun capaciteiten te benutten, óók op het werk.

Rapport 'Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen'

In het rapport "Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen" worden resultaten beschreven van meerjarig onderzoek naar veroudering van kwalificaties als gevolg van het natuurlijke ouderwordingsproces (technische kwalificatieveroudering) en ontwikkelingen in functies, bedrijven en de arbeidsmarkt als geheel (economische kwalificatieveroudering).

Met dit overzichtsrapport legt TNO de basis voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar de omvang, de achtergronden en de gevolgen van verschillende vormen van kwalificatieveroudering. Hierdoor ontstaat grip op het fenomeen wordt een betere benutting van het menselijke kapitaal dat voor de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar is mogelijk. In het verlengde van deze rapportage werkt TNO met haar partners momenteel aan de ontwikkeling van een diagnose-instrument en een interventieprogramma voor het meten en bestrijden van kwalificatieveroudering (en mentaal pensioen) bij individuele medewerkers, in teams en in organisaties.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates