Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

134. UWV zet in op meer banen voor jonggehandicapten

Bron: Persbericht UWV 19 maart 2013


Meer jonggehandicapten aan het werk bij een reguliere werkgever. Dat is de inzet van het initiatief Wajong Werkt dat UWV vandaag lanceert samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenverenigingen, gemeenten en vakbonden. Doel van het programma is om in 2015 10.000 plaatsingen te realiseren bij bedrijven, bijna veertig procent meer dan nu.

Het aantal jonggehandicapten dat werkt neemt toe ondanks de economische crisis. Ongeveer 7.200 Wajongers vonden het afgelopen jaar een werkplek, in 2011 waren dit er 6.400. Een grote groep kan werken, maar staat nog steeds aan de kant. Slechts vijf procent van de bedrijven heeft een Wajonger in dienst, terwijl uit onderzoek blijkt dat veertig procent overweegt om een arbeidsgehandicapte aan te nemen. Door steviger in te zetten op het vinden van werkplekken en Wajongers letterlijk in beeld te brengen bij de werkgever, wil UWV bereiken dat deze bedrijven de stap ook daadwerkelijk zetten. 

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV: 'Juist in deze moeilijke economische tijd is het van belang dat arbeidsgehandicapten, die al grote moeite ervaren met het vinden van werk, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. UWV werkt steeds intensiever samen met werkgevers om dit te bewerkstelligen. We sluiten convenanten met bedrijven, helpen bij het verzilveren van CAO-afspraken en denken mee met de werkgever over het geschikt maken van functies. Veel Wajongers kunnen slechts gedeeltelijk werken en hebben begeleiding en aanpassingen nodig op de werkplek. Dit vergt een extra inspanning van de werkgever. Door het opstellen van profielen en het maken van voorselecties van potentieel geschikte kandidaten nemen we bedrijven werk uit handen en vergroten we de kans op werk voor Wajongers.'


Comité van aanbeveling
Het initiatief van UWV wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling waarin prominenten uit het bedrijfsleven, de overheid, sociale partners en belangenverenigingen zitting hebben. Het comité krijgt een ambassadeursfunctie en wordt voorgezeten door Hans de Boer, de vroegere voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Onder de leden zijn Eelco Blok (KPN), Bert Meerstadt (Nederlandse Spoorwegen), Marco Florijn (wethouder Rotterdam), Hans Kamps (SER-kroonlid en voorzitter ABU) en Annemarie van Gaal (ondernemer).

De Boer: 'Echte vooruitgang boek je alleen als de economie aantrekt. Maar als je nu begint, de Wajongers goed selecteert en voorsorteert en je ontzorgt de werkgevers, dan kan je ook nu al succes boeken. Zelfs in een slechte economie worden per jaar nog 700 duizend vacatures vervuld. Daar moeten we de Wajongers hun fair share in laten nemen. Dat lukt alleen als je praktisch aan de slag gaat. Daar gaat dit project om.'

Cijfers en feiten
Ongeveer een kwart van de jonggehandicapten met een Wajong-uitkering werkt. Eind 2011 waren bijna 54.000 Wajongers aan de slag, een toename van zeven procent ten opzichte van 2010. In 2011 werkten voor het eerst meer Wajongers bij een reguliere werkgever dan bij de Sociale Werkvoorziening. Het aandeel reguliere werkgevers met een Wajonger in dienst nam toe van 4,2 procent in 2010 naar 4,8 procent in 2011. Er zijn veel investeringen nodig om Wajongers een plek te bieden bij reguliere werkgevers. Ruim zestig procent van de Wajongers die werken bij een gewone werkgever krijgt ondersteuning in de vorm van een jobcoach en/of loondispensatie.

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates