Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

125. Zeven keer voordeel voor werkgevers om meer met arbeidsgehandicapten te werken

Bron: Re-integratiePartner 1 februari 2013

http://www.re-integratiepartner.nl/Static/Images/UserUpload/807037_82103842.jpg

Werkgevers blijken niet zo goed op de hoogte zijn van alle financiële stimulansen die er zijn om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Naast een ervaren en toegewijde werkkracht kan het dus ook financieel voordeel opleveren.
Om welke subsidies en kortingen gaat het?

Vrijwillig stimuleren van bedrijven om meer arbeidsgehandicapten aan te nemen, werkt tot nu toe onvoldoende. De overheid wil daarom een quotum » gaan instellen. Dat betekent dat 5 procent van het personeelsbestand voor 2021 uit werknemers met een arbeidsbeperking moet bestaan. Het betreft bedrijven die minimaal 25 werknemers in dienst hebben en de boete is €5.000 per ‘niet aanwezige’ arbeidsgehandicapte.

Werkgever over de streep trekken

Staatssecretaris Klijnsma is vast van plan de 5% norm in te voeren, al geeft ze aan flexibel over de uitvoering te willen zijn.  Ze noemt zelf een aantal voorbeelden, waarmee ze wil aangeven dat er bedrijfsmatige oplossingen mogelijk zijn als werkgevers breder gaan denken: "Bij Philips zitten autisten, bij cateraars kunnen lichtverstandelijke gehandicapten terecht en bij callcenters werken blinden."

Maar waarom wachten tot de overheid u dwingt? Wie als werkgever nu al serieus gaat zoeken naar oplossingen om arbeidsgehandicapten » aan het werk te zetten, kan niet alleen straks een mooi voordeel hebben.  Er zijn ook nu al verschillende mogelijkheden om voordeel te behalen.

Zeven stimulansen

Re-integratiePartner zet zeven stimulerende subsidies en maatregelen voor de arbeidsgehandicapte werkzoekende op een rij.

Download Brochure »

1. Loondispensatie

Neemt een werkgever een jongere in dienst met een Wajong-uitkering (tussen 17 en 30 jaar) die door ziekte of handicap meer moeite met werken dan gezonde collega's, dan kan er sprake zijn van loondispensatie. De werkgever hoeft dan niet het volledige loon te betalen. De hoogte en duur van de loondispensatie bedraagt een half jaar tot vijf jaar afhankelijk van het rapport van de arbeidsdeskundige. De Wajonger krijgt het loon door UWV aangevuld tot max het uitkeringsniveau.

Lees hier meer over Loondispensatie bij Wajongers »

2. De 50+ Mobiliteitsbonus 

Een werkgever die een arbeidsgehandicapte van 50 jaar of ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van € 7000 per jaar. Het kabinet-Rutte-Asscher wil extra geld uittrekken voor de mobiliteitsbonus.

Lees hier meer over De Mobiliteitsbonus »

3. Premiekorting 

Voor arbeidsgehandicapte werknemers hoeft de werkgever minder premie WW en WIA te betalen. Door de premiekorting is het voor de werkgever voordeliger om deze mensen aan te nemen of aan het werk te houden.

Lees hier meer over de Premiekorting »

4. No-riskpolis 

Een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, wordt schadeloos gesteld als de werknemer ziek wordt. Na 13 weken wordt de Ziektewetuitkering overgenomen door UWV. Hierdoor kost het ziekteverzuim de werkgever weinig geld. De polis geldt vijf jaar vanaf de eerste werkdag. De no-riskpolis geldt voor o.a. voor arbeidsgehandicapten met een WAO, WIA, Wajong of Waz uitkering en bij een werkgever gaan werken.

Lees hier over de No-riskpolis »

5. Vergoeding aanpassingen werkplek

Een werkgever kan de kosten voor aanpassing van de werkplek vergoed krijgen. Het moet dan gaan om aanpassingen voor een arbeidsgehandicapte met een contract van minimaal zes maanden. Daarnaast gaat het om noodzakelijke hulpmiddelen en/of een belangrijke aanpassing van de werkplek, die de werknemer niet zelf kan meenemen.

Meer lezen over Vergoeding werkplek aanpassen

6. Geen premie bij kort werk minder dan 6 weken 

Hebt u een uitkering en kunt u voor maximaal zes weken ergens aan de slag? Dan hoeft de werkgever geen premie WW en WIA voor u te betalen. Dat maakt het voor de werkgever voordeliger om u werk te geven. En u krijgt de kans om werkervaring op te doen. In een kalenderjaar mag u (helaas) maar één keer met deze premievrijstelling werken.

Lees hier meer over de premievrijstelling marginale arbeid »

 7. Werken op proef 

Werkzoekenden met een WGA-, WAO-, Waz-, Wajong- of ZW-uitkering kunnen een paar maanden op proef gaan werken bij een werkgever. Op die manier kunt u wennen aan het bedrijf en kijken of het werk u bevalt. De werkgever kan bekijken of u geschikt bent voor de baan. U houdt ondertussen gewoon uw uitkering; de werkgever hoeft u dus geen salaris te betalen.
De proefperiode duurt in principe twee maanden. Maar mensen met een ziekte of beperking kunnen het UWV vragen om een langere proefperiode. Het werk dat u gaat doen moet wel een echte baan zijn. En de werkgever moet van plan zijn om u na de proefperiode in dienst te nemen, als u geschikt bent.

Lees hier meer over de Proefplaatsing »

Download Brochure:

Zeven keer voordeel voor werkgevers om meer met arbeidsgehandicapten te werken »

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates