Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

123. UWV nu veel somberder over vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2013

Bron: De WerkMarkt, 29 januari 2013

http://www.dewerkmarkt.nl/wp-content/uploads/2012/06/pers_UWV_arbeidsmarktmonitor.jpg
Amper een half jaar na de laatste meerjarenprognose moet UWV de verwachtingen weer bijstellen. De economie ontwikkelt zich ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt daardoor sterker af dan voorzien. Het aantal banen zal dit jaar niet met 7 duizend maar met 85 duizend afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013.


Dit staat in de vandaag uitgebrachte update van de UWV Arbeidsmarktprognose van juni 2012 ». In de herziene prognose gaat UWV op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een afname van het aantal banen van werknemers met 85 duizend in 2013. Het aantal banen kromp het afgelopen jaar al met naar schatting 51 duizend banen. In juni 2012 ging UWV nog uit van een afname met 37 duizend in 2012 en met 7 duizend dit jaar.

Forse banenkrimp, lichte groei in de zorg
UWV verwacht in 2013 in vrijwel alle sectoren afnemende of gelijkblijvende werkgelegenheid. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. In het onderwijs, informatie en communicatie-, vervoer- en opslagsector blijft het aantal banen op peil. Alleen de sector zorg en welzijn laat met een plus van 15 duizend banen (+1 procent) enige groei van betekenis zien. Deze groei is beduidend lager dan in de periode 1995-2012 toen de werkgelegenheid in zorg en welzijn jaarlijks meer dan dubbel zoveel toenam. Het beleid gericht op terugdringen van de zorgkosten leidt tot lagere werkgelegenheidsgroei. Daarbij zijn de vooruitzichten in de welzijnssector ongunstiger dan in de zorg.

Meer werkzoekenden
UWV gaat in de herziene prognose uit van een toename van het aantal ingeschreven werkzoekenden met 80 duizend (+14 procent) in 2013. In juni vorig jaar werd nog een toename met 28 duizend voorzien. In de Zuidelijke Randstad, in Zuid-Gelderland en in de Noordelijke arbeidsmarktregio’s stijgt het percentage bij UWV ingeschreven werkzoekenden tot boven de 10 procent van de beroepsbevolking. Het laagste percentage werkzoekenden verwacht UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en in de regio’s nabij de grote steden.

Aantal vacatures op dieptepunt
Als gevolg van de dalende werkgelegenheid ontstaan minder vacatures dan eerder werd voorspeld. Volgens de UWV-prognose ontstaan in heel 2013 bijna 640 duizend vacatures. Dit is het laagste niveau sinds het CBS in 1997 is begonnen met het bijhouden van de vacaturestatistiek. Het is ook fors lager dan in de periode voor de economische crisis, toen er jaarlijks 1,1 miljoen vacatures ontstonden.

Kansen op de arbeidsmarkt
Nu de economie al enige tijd krimpt, heeft dat duidelijk ongunstige gevolgen voor de arbeidsmarkt, zo laat de UWV-prognose zien. De arbeidsmarkt heeft te maken met meer werkzoekenden en minder vacatures. Dat betekent echter niet dat er geen kansen zijn op de arbeidsmarkt. Er blijven per dag zo’n 1.750 vacatures ontstaan. En er zijn specifieke beroepen – zoals in de techniek – waar ook nu veel vraag is naar personeel. Bovendien verwacht het CPB dat de economie in de loop van dit jaar weer iets zal aantrekken. Omdat de arbeidsmarkt vertraagd reageert, zal het evenwel nog enige tijd duren voordat een mogelijk economisch herstel zich vertaalt in meer banen en minder werkzoekenden.

Meer informatie:
UWV Arbeidsmarktprognose – Update januari 2013 »

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates