Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

92. Einde aanvraag re-integratiebudget WW’ers

Nieuwsbericht ministerie SWZ 6 oktober 2011

Per 1 januari 2012 eindigt het ter beschikking stellen van budget voor re-integratie van ww-ers.

Deze budgetten worden ingezet om mensen die een WW-uitkering hebben naar werk te begeleiden. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan langdurig werklozen (langer dan 12 maanden werkloos). Om te voorkomen dat in 2012 nog gestart wordt met nieuwe re-integratieactiviteiten, is met het ministerie van SZW overeengekomen dat UWV vanaf 1 oktober 2011 geen nieuwe aanvragen voor de inkoop van re-integratiedienstverlening in behandeling neemt.

Reden hiervoor is de volgende. De gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot inkoop bij een re-integratiebedrijf tot aan het moment waarop betaling plaatsvindt, bedraagt namelijk gemiddeld 3 maanden. Aanvragen die vóór 1 oktober 2011 zijn ingediend worden in behandeling genomen. Als op deze aanvragen een toekenning plaatsvindt, worden de activiteiten ook uitgevoerd, ook al lopen de activiteiten door na 1 januari 2012.

Voor werkzoekenden die ontslagen (dreigen te) worden, blijft de dienstverlening die UWV WERKbedrijf zelf biedt - zoals e-coaching, Werkm@p en werk.nl beschikbaar. De mogelijkheden hen actief op weg naar werk te begeleiden worden wel steeds meer beperkt door bezuinigingsmaatregelen waarbij persoonlijk contact (de zogeheten ‘face-to-face’ gesprekken) tot een minimum moeten worden teruggebracht.

UWV beschikt in 2012 nog wel over re-integratiebudget voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. Daaruit worden externe inkoop van re-integratie- en scholingstrajecten voor werkzoekenden met een uitkering WAO/WAZ/WGA/ZW/Wajong betaald.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates