Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

80. Flexibele arbeid belangrijk voor de arbeidsmarkt

Bron persbericht CPB 21 januari 2011

Hoewel de meest voorkomende vorm van arbeid nog altijd de vaste baan is, spelen tijdelijke banen en zelfstandig ondernemerschap een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Anders dan wel eens wordt gedacht, zijn daarbij zowel werkgevers als werknemers gebaat.

Flexibele arbeid belangrijk voor de arbeidsmarkt

Download (pdf, 4.1 MB) | CPB Boek 1 | 21-01-2011 | 120 pagina's


Dat wordt geconcludeerd in het CPB Boek ‘Labour Market Flexibility in the Netherlands: The Role of Contracts and Self-Employment’, die tot stand kwam in samenwerking tussen het Centraal Planbureau (CPB) en het Onderzoekscentrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De redacteuren zijn Frank Cörvers (ROA), Rob Euwals (CPB) en Andries de Grip (ROA). De bundel wordt vandaag gepresenteerd op een gezamenlijke CPB-ROA conferentie in Den Haag. 

Verschillende soorten arbeidsrelaties hebben ieder een eigen doel. Tijdelijke banen bieden werkgevers flexibiliteit, terwijl ze voor werknemers belangrijk zijn als opstap naar een andere of betere baan. Daar staat tegenover dat de lonen van tijdelijke banen ongeveer 5 percent lager zijn en dat deze banen minder mogelijkheden tot scholing bieden. Toch zijn ze belangrijk. Verschillende groepen werknemers zouden minder kansen hebben op de arbeidsmarkt zonder tijdelijke banen. Dat geldt vooral voor jonge mensen: in de leeftijdsgroep van 15-25 jaar gaat het om ongeveer 30 percent. Dit aandeel neemt vervolgens af als mensen ouder worden. Het aandeel zelfstandigen neemt juist toe met de leeftijd, zeker onder hoogopgeleiden. Vanaf 45-jarige leeftijd werkt ongeveer 20 percent als zelfstandige. Deze vorm van arbeid biedt flexibiliteit aan hen (zeker als zij geen personeel in dienst hebben) en hun opdrachtgevers. 

Het is in het belang van werkgevers en werknemers om afspraken te maken over een beloningsstelsel dat een vergrijzend personeelsbestand aankan. In Nederland is de ontslagbescherming voor vaste banen hoog in vergelijking met andere Westerse landen. Vaste banen zijn aantrekkelijk voor werknemers omdat de lonen relatief sterk stijgen als zij langer bij dezelfde werkgever blijven. Maar voor bedrijven met een groot vast en vergrijzend personeelbestand is het hierdoor een zware opgave om technologische en organisatorische vernieuwingen te realiseren of de bedrijfsstructuur te veranderen. 

Werknemers in vaste dienst worden vaker door hun werkgever geschoold. Ongeveer negen percent heeft recent een training gekregen. Voor tijdelijke werknemers is dat vijf percent, waarbij opvalt dat zij vaak een jaar later in vaste dienst zijn. 

Het CPB Boek ‘Labour Market Flexibility in the Netherlands: The role of contracts and self-employment’ is in druk verschenen en kan voor 15 euro worden aangeschaft via de bibliotheek van het Centraal Planbureau (bibliotheek@cpb.nl).

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates