Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

76. Bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten

Bron: CBS Webmagazine, maandag 15 november 2010

In 2009 waren er in Nederland bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Ruim 4 op de 10 arbeidsgehandicapten hadden in 2009 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. De helft van hen had een deeltijdbaan.

Arbeidsgehandicapten vaak 45-plussers
Bij arbeidsgehandicapten gaat het relatief vaak om ouderen. In 2009 was 34 procent 55 tot 65 jaar, 28 procent was 45 tot 55 jaar. Bij niet-arbeidsgehandicapten was dat respectievelijk 17 en 21 procent.

Toename aandeel jongeren onder arbeidsgehandicapten
Terwijl onder niet-arbeidsgehandicapten het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar ten opzichte van 2003 gelijk bleef, nam dit bij arbeidsgehandicapten met 2 procentpunt toe tot 8 procent. Dit komt neer op 136 duizend jonge arbeidsgehandicapten.

Arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten naar leeftijd

Arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten naar leeftijd

In 2009 iets meer arbeidsgehandicapten met baan
Hoewel arbeidsgehandicapten aangeven een langdurige aandoening te hebben waardoor ze belemmerd worden om betaald werk te verrichten of te krijgen, had in 2009 zo'n 43 procent van hen een baan van 12 uur per week of meer. Wel was dat aanzienlijk minder vaak het geval dan bij de niet-arbeidsgehandicapten. Van hen was 72 procent aan het werk.
Zowel bij arbeidsgehandicapten als bij niet- arbeidsgehandicapten was de arbeidsdeelname in 2009 hoger dan in 2003. Bij de laatste groep was de toename echter groter.

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar 
Sterke groei deeltijdwerken bij arbeidsgehandicapten
Arbeidsgehandicapten met een baan werken veel vaker in deeltijd dan niet- arbeidsgehandicapten. In 2009 had 51 procent van hen een baan van 12 tot 35 uur per week, tegenover 38 procent van de niet-arbeidsgehandicapten.
Bij beide groepen is het aandeel parttimers in 2009 ten opzichte van 2003 gestegen. Bij arbeidsgehandicapten was die toename bijna 7 procentpunt, tegenover bijna 4 procentpunt bij personen zonder arbeidshandicap.

Werkende arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar met een deeltijdbaan

Werkende arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar met een deeltijdbaan 
Hendrika Lautenbach en Jos Sanders (TNO)

Bronnen:

     

    terug

    Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates