Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

65. Kabinet steunt werk-naar-werkexperiment in de regio

Persbericht ministerie SWZ 28 mei 2010

Werkgevers en regionale werknemersorganisaties die met ontslag bedreigde werknemers herplaatsen bij een andere werkgever of naar zelfstandig ondernemerschap begeleiden, krijgen hiervoor bij wijze van proef een financiële bijdrage van 2.500 euro per werknemer. Deze bijdrage moet ervoor zorgen dat minder mensen ontslagen worden en sneller van werk-naar-werk worden geholpen. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet stelt 2 miljoen euro voor het experiment beschikbaar. Voorwaarde is dat bedrijven zelf ook minimaal de helft van de kosten voor hun rekening nemen. De precieze voorwaarden zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur die naar verwachting vlak na de zomer van kracht wordt.

Het kabinet ziet toekomst voor regionale experimenten van werkgevers- en werknemersorganisaties, waarbij mensen effectief kunnen worden begeleid van werk-naar-werk. Werkgevers en werknemers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij met werkloosheid bedreigde werknemers plaatsen in bedrijven of sectoren waar tekorten aan werknemers zijn. De regeling moet vooral mensen helpen die niet snel zelf ander werk vinden en daardoor het risico lopen langdurig werkloos te worden.

Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar. Aan een project dienen minimaal 50 met ontslag bedreigde werknemers deel te nemen. Het experiment wordt betaald uit het geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. Partijen moeten zelf ook minimaal de helft van de totale projectkosten bijdragen.

Het experiment is bedoeld om na te gaan of (samenwerkende) werkgevers in een regio, naast de reguliere activiteiten van de Werkpleinen van UWV Werkbedrijf, zelf een meer directe rol kunnen spelen bij het aan ander werk helpen van met ontslag bedreigde werknemers.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates