Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

49. Pilot begeleiding tijdens stage voor jongeren met een beperking

Persbericht ministerie SWZ, 6 april 2009

Jongeren met een beperking kunnen begeleiding krijgen van een coach in hun laatste schooljaar. Het streven is om met de jobcoach, die de jongere tijdens de stage begeleidt, de overgang naar werk daarna soepeler te laten verlopen. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze pilot de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidshandicap bevorderen.

De overgang van school naar werk is een cruciaal moment in het leven van jongeren met een beperking. Veel jongeren hebben moeite deze overgang te maken en weten zich niet te handhaven op de werkplek. Een jobcoach kan de overstap van onderwijs naar arbeid vergemakkelijken, mede doordat de jongeren de jobcoach al in de bestaande, vertrouwde omgeving van de school leren kennen.

Om een zo breed mogelijk beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van stage-jobcoaches, hopen de ministeries van SZW en OCW dat zoveel mogelijk scholen deelnemen, zoals vso-scholen en praktijkscholen, kleine en grote scholen, scholen uit verschillende regio’s en scholen die reeds ver gevorderd zijn met het inzetten van middelen die gericht zijn op arbeidsparticipatie en scholen waar dit nog in de kinderschoenen staat.

Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro) kunnen vanaf 15 mei tot 15 juni subsidie aanvragen voor leerlingen met beperkingen die begeleiding nodig hebben gedurende hun stage. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling uit.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates