Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

18. Kans op werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten neemt verder toe

Persbericht ministerie SZW 26 januari 2007

De kansen op werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten zullen de komende jaren door de aantrekkende economie verder toenemen. Deze verwachting spreekt demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit in een brief aan het parlement. Hij reageert hiermee op twee rapporten van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) die hij vandaag naar het parlement stuurt. Op basis van deze onderzoeksresultaten stelt de inspectie dat re-integratie niet alleen loont op de korte termijn, maar ook op de langere termijn. Daarnaast blijken klanten die invloed hebben op hun re-integratietraject meer gemotiveerd te zijn een baan te vinden. Minister De Geus beschouwt deze positieve tendens als een ondersteuning van het huidige beleid.

Uit het rapport 'De Burger aan zet' blijkt dat bij het UWV steeds meer aandacht is voor de invloed van klanten op hun eigen re-integratietraject. Zij kunnen zelf uit een drietal re-integratiebedrijven kiezen of gebruik maken van de individuele re-integratie overeenkomst (IRO) waarmee ze zelf de regie hebben over hun re-integratietraject. Daarnaast heeft het UWV re-integratiecoaches die klanten persoonlijk begeleiden. Ook heeft het UWV maatregelen genomen waardoor de begeleiding van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en herbeoordeelden zal verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het geven van meer voorlichting en een betere aansluiting tussen beoordeling, uitkering en re-integratie.

Uit het rapport 'Duurzaamheid van re-integratie' blijkt dat meer gedeeltelijk arbeidsgeschikten duurzaam een baan behouden dan op grond van eerdere onderzoeken werd aangenomen. Van de arbeidsgehandicapten die in 2001 met een re-integratietraject begonnen, had 44 procent na vier jaar een baan. 39 procent vond aansluitend aan het re-integratietraject een baan. Driekwart van deze groep werkte na enkele jaren nog steeds en was duurzaam gere-integreerd. Een kwart van de gedeeltelijk arbeidsgeschikten die niet aansluitend aan het re-integratietraject een baan vond, kreeg daarna wel een duurzame baan.

De afgelopen jaren heeft het kabinet maatregelen genomen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten duurzaam aan een baan te helpen. Het ministerie werkt met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vakbonden en werkgeversorganisaties samen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten, onder wie herbeoordeelde WAO'ers, te re-integreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de campagne 'Geknipt voor de juiste baan' waarin de positieve kanten van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers centraal staan.

 

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates