Opdrachtgevers:

Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.


Nieuws / Nieuwsberichten; de volledige artikelen

Publicatie Borea 1-2-2004

Individuele Reïntegratie Overeenkomst

1 februari 2004

Via de Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) hebben cliënten van het UWV die aangewezen zijn op een reïntegratietraject de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan het reïntegratietraject en zelf te bepalen welk reïntegratiebedrijf wordt ingeschakeld. Het UWV stelt daar echter wel bepaalde voorwaarden aan. Vanaf 1 januari 2004 vervangt IRO daarmee de experimentregeling Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB) voor arbeidsgehandicapte werklozen.

De aanvraag dient bij het UWV ingediend te worden. Voorlopig wordt daarbij een noodprocedure gehanteerd. Medio maart wordt de definitieve versie verwacht. De cliënt stelt al dan niet in samenwerking met een reïntegratiebedrijf een trajectplan op waarin, onderbouwd met een begroting, beschreven wordt welke activiteiten er worden verricht en welk werk het doel is. Het UWV zal bij toewijzing namens de cliënt een overeenkomst sluiten met het reïntegratiebedrijf om het trajectplan zoals die het heeft voorgesteld uit te voeren. Belangrijk om te weten hierbij is dat het reïntegratiebedrijf de laatste 50% van het afgesproken bedrag pas verdient als bij uitplaatsing volgens de geldende normen van het UWV.

Gemeenten dienen zelf hun beleid m.b.t. IRO/ PRB vorm te geven.
PRB voor arbeidsgehandicapte werknemers blijft vooralsnog onveranderd bestaan.

Reïntegratiebedrijven kunnen ondersteunen en adviseren bij het opstellen van het plan en bij de aanvraag en ze kunnen het traject naar werk uitvoeren.

terug

Oog voor Werk is partner in Wajong project 'Leiden Onze zorg'; klik voor meer info

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort
Tel. 06 - 1345 1917
KvK nr.: 321 039 32

 

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

noloc erkend loopbaan professional

recente updates