Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2019

Nieuwsbericht 411: Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim

Bron: Over Duurzame Inzetbaarheid 12 november 2019

Het ziekteverzuim kruipt omhoog. Sinds 2016 stijgen de percentages met tienden van procenten per jaar. Vooral in grotere bedrijven. Psychisch verzuim en stressgerelateerde klachten zijn de snelste stijgers in het rijtje oorzaken. Hoe kunnen HR en het management ervoor zorgen dat meer mensen inzetbaar blijven?

MKB-Nederland maakte zich vorig jaar al zorgen om het toenemende ziekteverzuim. Toch was het verzuim daar toen een half procent lager dan het gemiddelde van 4,2 procent van vorig jaar. Volgens directeur Leendert-Jan Visser geven bedrijven hun arbobeleid, duurzame inzetbaarheid en het voorkomen en terugdringen van verzuim te weinig aandacht. Werknemers worden ook niet altijd aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Die zijn uitgebreid, met de vernieuwde arbowet van 2017. Reden voor MKB-Nederland om samen met de arbodienst ArboNed bedrijven actief bij te staan in het regelen van arbozaken.

Vaak kort verzuimen is een signaal
Het meeste verzuim duurt maar kort, enkele werkdagen. Het zorgt dan ook voor maar 18 procent van alle verzuimkosten. Steeds vaker is een griepgolf een belangrijke oorzaak. Maar met mensen die vaker kort verzuimen is meer aan de hand. Dat kan werkstress zijn, een conflict op de werkvloer, onvrede over het werk of het salaris of problemen in het privéleven. Als die problemen niet worden aangepakt, is de kans groot dat kortdurend verzuim een voorbode is van langdurig verzuim.

PSA
Een derde van het langdurige verzuim heeft een psychische oorzaak, stelt ArboNed. De werkdruk wordt zwaarder en de autonomie in het werk minder. Dat betekent meer kans op verzuim door PSA, psychosociale arbeidsbelasting. PSA is de verzamelnaam voor stress door een hoge werkdruk, een slechte werksfeer die in stand kan blijven of zelfs worden versterkt door (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Komen bij de problemen op het werk ook nog privéproblemen, bijvoorbeeld door weinig mogelijkheden om werk en privé te combineren, dan is PSA vrijwel zeker een van de oorzaken van het oplopende ziekteverzuim.

4 Stappen voor beter verzuimmanagement
Wat kan HR en het management doen om het niet zo ver te laten komen? Een strikt verzuimprotocol hanteren met controles op de eerste ziektedag en enkele wachtdagen bij elke ziektemelding is meestal alleen symptoombestrijding. En het kan weerstand oproepen, waardoor de sfeer daalt en de verzuimcijfers alleen maar hoger oplopen. Met de volgende 4 stappen benadert u het verzuim constructiever.

1} Let op bepaalde signalen.
Mensen die zich niet (erg) senang voelen op hun werk, laten dat vaak al weten voordat ze verzuimen. Zoals iemand die altijd prima functioneert maar ineens steken laat vallen, boos of humeurig rondloopt, of zich af en toe een dag ziekmeldt. Is deze medewerker overbelast? Neemt hij te weinig rust? Is hij te gehaast? Een informeel of collegiaal praatje maken kan veel ellende en verzuimkosten later voorkomen.

2} Ga het gesprek aan.
Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen. Door goede afspraken te maken, kunt u PSA voorkomen. Meer werknemers zullen dan met plezier aan het werk blijven, en beter presteren.

3} Neem elke ziekmelding serieus.
Vaak melden medewerkers zich in de ochtend ziek bij hun manager. Dan is er vaak geen tijd voor een gesprek. Spreek af om later op de dag terug te bellen. Het gesprek gaat dan niet over de medische oorzaken van het verzuim. Doel is om te achterhalen wat de organisatie kan doen om te helpen bij een spoedige terugkeer. Achter verzuim gaat vaak een verhaal schuil. Het kan zijn dat een medewerker financiële zorgen heeft, dat mantelzorg moeilijk is te combineren met het werk of dat hij wordt gepest. Een vertrouwensband met de medewerker geeft verbinding. En wie zich meer betrokken voelt bij de zaak, is tevredener en beter gemotiveerd.

4} Geef wat vaker complimenten.

Iedereen heeft behoefte aan waardering. Geef niet alleen kritiek maar spreek ook waardering uit voor goede prestaties. Nog beter zijn periodieke of continue gesprekken, die het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek vervangen. Leidinggevenden spreken hun waardering uit, geven feedback en houden zo voeling met het functioneren van de medewerkers. Bij voorkeur stellen ze de vraag: ‘Waar kan ik je mee helpen?’ Zo’n gesprek moet zakelijk zijn, maar ook menselijk. Dan is de werksfeer plezierig en voelt een medewerker zich gesteund. Mensen willen uit zichzelf graag blijven werken in zo’n bedrijf.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland