Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2018

Nieuwsbericht 367: Meer werkenden stappen over op een ander beroep

Bron: NU.nl 14 maart 2018

Meer werkenden zijn in de afgelopen jaren overgestapt op een ander beroep. Sinds 2015 neemt het aantal overstappers weer toe.


Foto: ANP

In 2017 hadden 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar een ander beroep dan in het voorgaande jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In de meeste gevallen ging het om de overstap naar een andere beroepsklasse. Dit is het geval als iemand bijvoorbeeld wisselt van een pedagogisch beroep naar een beroep in de zorg.

In 2008 stapten meer dan een miljoen werkenden over op een nieuw beroep. Sindsdien daalde het aantal beroepswisselaars naar 777.000 in 2014. Sinds 2015 is er weer een stijgende trend.

Jongeren
Met name jongeren van 15 tot 25 jaar wisselen van beroep. Van de in totaal 937.000 wisselaars in 2017, waren 304.000 van die leeftijdscategorie.

Het gaat daarbij deels om jongeren die nog naar school gaan en een bijbaan hebben. Ze werken bijvoorbeeld als kassamedewerker, vakkenvuller, dagbladbezorger of horecamedewerker. Een vakkenvuller die overstapt naar een baan in de horeca, is van beroepsklasse veranderd.

In 2017 had bijna een derde van de werkende jongeren een ander beroep dan in 2016. Bij de overige leeftijdsgroepen is dit aandeel veel lager: onder de 25- tot 45-jarigen gaat het om 13 procent en onder 45-plussers om 6 procent.

Onderwijsniveau
Voor werkenden boven de 25 jaar geldt dat mensen vaker van beroep wisselen als zij een hoger onderwijsniveau hebben.

Van de lager opgeleiden binnen deze leeftijdsgroep had ruim 6 procent vorig jaar een ander beroep dan in 2016.

Bij mensen met een middelbaar onderwijsniveau ging het om 9 procent. En onder hoger opgeleiden lag dit aandeel op bijna 11 procent.

Beroepsklasse
Van de 25- tot 75-jarigen die vorig jaar van beroep zijn gewisseld, is twee derde in een andere beroepsklasse gaan werken.

Dit komt het vaakst voor bij werkenden die actief waren in een dienstverlenend beroep. Dit geldt ook voor werkenden met een agrarisch beroep en werkenden met beroepen op het gebied van openbaar bestuur en veiligheid.

Beroepswisselaars met een zorg- of welzijnsberoep blijven vaak (54 procent) binnen dezelfde beroepsklasse werken.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland