Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2017

Nieuwsbericht 346: Demotie is geen laatste redmiddel

Bron: Nieuwsbrief Over Duurzame Inzetbaarheid 28 september 2017

De Wet werk en zekerheid (Wwz) verplicht een werkgever expliciet om een werknemer in staat te stellen de scholing te volgen die noodzakelijk is voor zijn functie. Bovendien is in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer in beginsel ook scholing moet bieden als de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. De opleidingskosten komen voor rekening van de werkgever.

Uit de – overigens schaarse – jurisprudentie blijkt dat deze verplichting veel verder gaat dan opleidingsfaciliteiten aanbieden (ECLI:NL:RBMNE:2017:2501). Een werkgever zal zich ook terdege moeten inspannen om te bereiken dat een werknemer de voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke diploma’s ook behaalt. Zo werd het louter sturen van sommaties en brieven, het ter beschikking stellen van studiematerialen en het een enkele keer toesturen van inlogcodes van het opleidingsinstituut door de rechter ontoereikend geacht.

Maak het mogelijk
De rechter oordeelde dat van de werkgever meer inspanning mag worden verwacht, namelijk niet alleen het vergoeden van de opleidingskosten, maar ook dat de werkgever noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard treft, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten. Een werkgever kan dus niet volstaan met het beschikbaar stellen van een budget, het noemen van een opleiding en het vervolgens aan de werknemer overlaten of de werknemer al dan niet uit eigen beweging in de avonduren of in het weekend aan de slag gaat met de noodzakelijke opleiding.

Geen opleiding geen excuus
Recent oordeelde de rechter dat demotie wegens het ontbreken van de benodigde certificaten niet is toegestaan (ECLI:NL:RBLIM:2017:8683). Het ging om een uitzendkracht, die altijd heeft gewerkt als lasser. Het uitzendbureau (zijn werkgever) vond dat hij niet de juiste certificaten had om te kunnen werken als lasser, en dat het de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is om daarvoor te zorgen. De uitzendkracht werd door zijn werkgever vervolgens aangemerkt als monteur. Dit is een lagere functie, tegen een lager salaris. De man stelde dat hij graag bereid was geweest om alsnog de vereiste lascertificaten te halen. Bij vorige werkgevers werd het behalen van de benodigde certificering door de werkgever geregeld en bekostigd. Bovendien werkt hij nog steeds als lasser, ook al staat hij in de boeken als monteur.

Zorgplicht werkgever
De stelling van werkgever dat een werknemer zelf de verantwoordelijkheid heeft om eventuele certificaten te behalen en de bijbehorende kosten ook zelf moet dragen, deelde de kantonrechter niet. De rechter achtte het ontbreken van de benodigde certificaten het gevolg van onvoldoende zorg aan de zijde van werkgever voor scholing dan wel het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten. Werkgever en werknemer doen er dus goed aan stil te staan bij de vraag of de werknemer voldoende in staat is gesteld scholing te volgen, voordat demotie ter sprake wordt gebracht of als onvermijdelijk wordt geaccepteerd.

Bas Westerhout, Lieshout Westerhout Advocaten

(HR-Base, PW., 18 september 2017)

Naschrift
Deze uitspraak lijkt te laten zien dat demotie vaak nog verkeerd wordt gebruikt. Het is geen ‘laatste’ redmiddel voor medewerkers die je anders niet kunt gebruiken. Demotie hoort bij het arsenaal aan mogelijkheden en instrumenten om iemand beter te laten functioneren, beter aansluitend bij de wensen van de werkgever of bij zijn eigen wensen. Waaronder opleidings-, scholings-, en ontwikkelingsmogelijkheden. Demotie werkt niet goed als het een soort strafmaatregel is, bedoeld om die minder nuttige werknemer dan tenminste maar minder te laten kosten. Wie uit zichzelf iets anders wil gaan doen, omdat dat beter past bij zijn of haar levensfase, persoonlijke of professionele ontwikkeling accepteert het veel beter als daar een andere, qua status mogelijk ‘mindere’ functie met minder salaris bij hoort.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland