Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2017

Nieuwsbericht 318: 5 bijzondere situaties bij re-integratie

Bron: XpertHR Actueel 10 april 2017

Het UWV heeft de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Hierin staan bijzondere situaties bij re-integratie toegelicht. We lichten er een paar uit.

Meerdere werkgevers
Soms komt het voor dat een werknemer een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd bij meerdere werkgevers. Ieder van die werkgevers is dan verantwoordelijk voor de re-integratie. Het is raadzaam om onderling afstemming te zoeken, staat in de Werkwijzer Poortwachter. Dit is niet verplicht.

Re-integratie bij arbeidsconflict
De Werkwijzer Poortwachter geeft aan dat een arbeidsconflict geen reden is om niet actief te werken aan re-integratie. Ook nu ben je verplicht om tot oplossingen en tot re-integratie te komen. In de STECR Werkwijzer arbeidsconflict staan instrumenten die je hierbij kunt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan gesprekinterventies onder begeleiding van een mediator.

Dienstverband eindigt tijdens ziek zijn
Het naderende einde van een dienstverband is geen reden om minder inspanningen te doen voor re-integratie, stelt de Werkwijzer Poortwachter. Heeft de ziekte van de werknemer op ontslagdatum zes weken of langer geduurd, stel dan uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband een re-integratieverslag op. Re-integratieverplichtingen stoppen bij het einde van het dienstverband.

Kosten van re-integratie bij tijdelijk dienstverband
De duur van het dienstverband heeft invloed op de financiële inspanningen die van de werkgever worden verwacht. De Werkwijzer Poortwachter stelt dat er sprake is van bovenmatige kosten als de kosten voor re-integratie voor de werkgever meer bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van het dienstverband.

Ouderschaps- of seniorenverlof opnemen
Mag een zieke werknemer ouderschapsverlof opnemen? De Werkwijzer Poortwachter stelt dat het uitgangspunt is dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. Daarom kun je als werkgever gebruik maken van de mogelijkheid om het verlof te weigeren.
Meer bijzondere situaties bij re-integratie zijn te vinden in de Werkwijzer Poortwachter.

Door Marloes Oelen

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland