Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 290: Arbeidsmobiliteit stijgt door

Bron: TQL.nl 21 oktober 2016

Schaarste neemt sneller toe dan verwacht

De arbeidsmarkt is weer volop in beweging. Het afgelopen jaar zijn 1,2 miljoen mensen van baan gewisseld en dat zijn er 250.000 meer dan het jaar ervoor. Bij bedrijven zijn intern 983.000 van baan veranderd. Ruim 14% van de Nederlandse beroepsbevolking kijkt actief om zich heen naar een nieuwe baan en dat is aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren. Daarmee is de mobiliteit en activiteit van de Nederlandse beroepsbevolking op de arbeidsmarkt uitzonderlijk hoog. Dit blijkt uit analyse van Intelligence Group op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), dat elk half jaar wordt uitgevoerd onder bijna 8.000 mensen en representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking.


Meer hoger opgeleiden dan de arbeidsmarkt aankan 
Opmerkelijk is dat de vraag naar hoger opgeleiden stagneert (hbo 10 en wo 3%), terwijl in het tweede kwartaal van 2016 de vraag naar met name laag- en middelbaar opgeleiden sterk is gebleven (respectievelijk 28 en 29%). Een 'zeer bijzondere ontwikkeling’, volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. Hij spreekt over een mogelijke 'momentopname', maar het zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat de arbeidsmarkt verandert door de WWZ of de Wet DBA.

In het segment van hoger opgeleiden stijgt het aanbod sneller dan de vraag. De vraag naar hoogopgeleide ICT’ers daalde in het tweede kwartaal van 2016 zelfs in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2015. In het laag opgeleide segment gebeurt het tegenovergestelde. Dit alles resulteerde in het tweede kwartaal – voor het eerst in 9 kwartalen- dat de groep in ‘de badkuip toenam”.

Wervingskansen werkgevers
De aantrekkende economie en dalende werkloosheid zorgen voor meer vertrouwen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer mobiliteit en activiteit van de Nederlandse beroepsbevolking.

Naast de uitbreidingsvraag van werkgevers, zorgt het toegenomen aantal baanwisselaars ook voor vervangingsvraag. Deze vacatures worden meer dan in de afgelopen jaren intern ingevuld wat tot een interne stoelendans leidt. 'De sterke toename van het aantal baanwisselaars en het grotere actieve aanbod maakt het voor werkgevers relatief makkelijker om te werven. Ze zullen zichzelf daarvoor wel actiever moeten opstellen, goede arbeidsvoorwaarden moeten bieden en werven waar het talent is', aldus Waasdorp.

Enigszins overdonderd
Vorig jaar zei nog 23% van de HR-professionals op dat moment problemen te ervaren in de werving en selectie. In werkelijkheid is het aantal HR-mensen dat nu schaarste ervaart veel groter: liefst 36% zegt er nu mee te kampen te hebben. 
'De  HR professionals  lijken  enigszins  overvallen  te  zijn  door  de  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt', concludeert dan ook HR Trends, het jaarlijkse onderzoek dat Performa, ADP en Berenschot samen onder meer dan 1.000 HR-professionals uitvoeren. Binnen een sector als ‘vervoer en opslag’, om maar een voorbeeld te noemen, verwachten de HR-managers voor dit jaar nog een daling in de wervingsproblemen. In werkelijkheid zeggen nu echter drie keer meer van hen dan vorig jaar zulke problemen te ervaren.

En de groei is er nog niet uit. Voor 2017 wordt verwacht dat de lijn doorzet en het gemiddeld alleen maar moeilijker wordt goede mensen te werven.

In absolute cijfers blijven ICT en techniek & onderhoud de grootste zorgenkindjes. Ruim 35% van de respondenten meldt moeite te hebben om aan ICT’ers of technici te komen. Sterke groei is er verder in de vraag naar mensen in de Productie/Operations en aan salesmensen. Opvallend: de enige functiefamilie waar de gemelde wervingsproblemen níet stijgen is HR. Dit was en blijft de beroepsgroep waarvoor vacatures het minste problemen opleveren om te vervullen.


Redactie TQL 

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland