Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 279: Evaluatie WWZ: de knelpunten

Bron: P&O actueel 22 augustus 2016

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft de stand van zaken van de knelpunten.

Tijdens zijn evaluatie van de WWZ in het HR-Journaal bespreekt arbeidsjurist Maarten van Gelderen een aantal knelpunten van de WWZ, die ook zo door minister Asscher benoemt zijn. Per knelpunt geeft Van Gelderen de stand van zaken:

  • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: voor met name kleine werkgevers is het lastig om iemand (wettelijk vastgesteld) 103 weken door te betalen tijdens ziekte. Gevolg hiervan is dat deze werkgevers mensen niet in vaste dienst nemen, omdat de kosten voor een kleine werkgever te hoog worden wanneer iemand langdurig ziek is. Dit discussiepunt is bij de SER aan de kaak gesteld, voor de zomer komt de SER hierop terug met een advies.
  • Asscher heeft aangekondigd dat er een ruimere ketenreling komt voor seizoensarbeid. In plaats van zes maanden tussenpoos na 3 contracten, mag er in de cao geregeld worden dat er een tussenpoos van drie maanden komt. Dit gaat om functies die maar negen maanden per jaar kunnen worden verricht. (ingangsdatum 1 juli 2016)
  • Daarnaast komt er geen transitievergoeding bij vervangende regeling in de cao. Momenteel kan een werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om bij bedrijfseconomische redenen in de cao een voorziening op te nemen waarvan de (gekapitaliseerde) waarde niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht op zou hebben gehad. (ingangsdagum 1 januari 2018)
  • Wanneer een werknemer twee jaar ziek is en een werkgever het dienstverband wil beëindigen, moet er eigenlijk alsnog een transitievergoeding uitgekeerd worden. Veel werkgevers zijn het hier niet mee eens, daarom houden zij vaak een slapend dienstverband om de transitievergoeding te ontwijken. Minister Asscher wil daar vanaf en biedt werkgevers een compensatie aan vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor de extra kosten. (ingangsdatum 1 januari 2018). Doordat de ingangsdatum nog even op zich laat wachten lijkt deze regeling op korte termijn een averechts effect te hebben. Meer en meer werkgevers gaan een slapend dienstverband aan omdat de vergoeding nog op zich laat wachten. Er moet nog gekeken worden of Asscher mogelijkheden ziet om deze ingangsdatum te versnellen.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland