Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 249: Multi-jobben als basis van de toekomstige arbeidsmarkt. Hoeveel banen heb jij?

Bron: intermediair Magazine 30 januari 2016


Banen combineren, of multi-jobben, neemt een vlucht. Steeds meer mensen kiezen voor twee banen. Intermediair kreeg als eerste inzicht in een onderzoek naar de dynamiek van gecombineerde (loop)banen.


In tien jaar tijd steeg het aandeel “multi-jobbers” binnen de totale beroepsbevolking van 5,8 (2005) naar 7,9 procent (2015). Eén op de drie multi-jobbers combineert een baan met het zzp-schap. Reden voor Luc Dorenbosch van TNO om samen met de praktijk onderzoek te doen naar de werking van multi-jobben, ‘de crux van het combineren’, zoals hij het omschrijft. Dorenbosch begon het actieonderzoek met subsidie van de NSvP twee jaar geleden met Kees van der Velden en Marius Bilkes van de Hybride Docent en Edo Plantinga van Deell. Hun voorproef is deels online in te zien. Voor zij het volgende week officieel presenteren, biedt Intermediair een inkijkje in het onderzoek door een gesprek met de initiatiefnemers.

Werken in een andere sector. én op de drie hybride docenten in het voortgezet onderwijs heeft een tweede baan binnen het onderwijs. De rest werkt elders.
Waar dan?:

  • 18,8% in cultuur, recreatie
  • 12,5% in zakelijke dienstverlening
  • 6,3% in handel, vervoer, horeca
  • 6,3% in overheid
  • 6,3% in zorg

Bron: CBS/EBB (2014)

“Het aantal werkenden met twee banen bedraagt een half miljoen”
‘Het aantal werkenden met twee banen bedraagt een half miljoen in 2015. Dat is geen kleine groep’, zegt Dorenbosch. 'Het gros van de multi-jobbers is geen zielenpoot. De motieven zijn niet altijd bekend. Werkgevers weten vaak niet eens hoeveel mensen in hun bedrijf nog iets anders doen. Veel is nu niet zichtbaa

 

                        Nederlandse multi-jobbers in 2015

  • 543.000 Nederlanders hebben een tweede baan naast hun hoofdbaan.
  • 358.000 daarvan hebben de tweede baan in loondienst.
  • 85.000 doen de tweede baan als zelfstandige.

                        Bron: Onderzoek Crux van het combineren

4 cruxen
Uit het (deel)onderzoek onder hybride docenten, docenten met een baan ernaast of mensen die naast hun baan docent zijn, komen vier succesfactoren voor 'de crux van het combineren' naar voren. Wat maakt dat men goed en gezond banen kan combineren? Allereerst moet de tweede baan van de multi-jobbers een wisselwerking hebben met zijn/haar eerste baan. Ze moeten elkaar kunnen aanvullen Een tweede vereiste is dat het planbaar is. ‘Sommige banen vereisen punctualiteit. Dan kun je daarnaast geen baan hebben die flexibiliteit verwacht.’

 

“Er moet iets tegenover staan wat motiveert om door te gaan”

Een derde crux is duurzaamheid. Om het multi-jobben vol te houden, moeten er genoeg voordelen tegenover de nadelen staan. Nadelen kunnen financieel van aard zijn, met (werk)stress te maken hebben, of met een verminderd sociaal leven. Voordelen zijn bijvoorbeeld een groter plezier in het werk, de afwisseling en de (extra) collega’s. ‘Er moet iets tegenover staan wat motiveert om door te gaan, zoals jezelf ontwikkelen of via deze baan vooruitkijken naar een andere loopbaan. Je spreidt je kansen op de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk voor de afweging om te blijven multi-jobben.’Niet te onderschatten is vervolgens de sociale context. Accepteren collega’s dat je een baan ernaast hebt? Medeonderzoeker Marius Bilkes maakte het als hybride docent mee: ‘Wanneer is een telefoontje zo belangrijk dat je uit de klas loopt, als je een baan als ambtenaar op het ministerie combineert met het docentschap? Mag je je mail checken tijdens de les? Of een half uurtje nakijken op het ministerie? Als hybride docent moet je ook transparant zijn. Duidelijke afspraken maken. Je neemt geen telefoontje op in de klas, maar belt terug in de pauze.’

 

Deell-project

Multi-jobbing is de toekomst, maar wat kun je alvast zelf in je organisatie doen? Het Deell-project, waarin 200 professionals bij 20 organisaties tijdens het Deell-festival hun kennis delen in workshops aan 1500 collega’s, is een laagdrempelige opstap. Volgens oprichter Edo Plantinga overwonnen mensen zichzelf: ‘Ze waanden zich even in een andere rol, waarin ze op een andere manier met hun skills konden omgaan.’

Ander voordeel is de uitbreiding van je netwerk. ‘Die combinatie maakt het interessant. Je weet waar je de kennis moet halen.’ Werkgevers zouden werknemers meer ruimte moeten geven hun kennis te delen. ‘Natuurlijk is dat spannend voor managers, want doet hun personeel wel de juiste dingen? Maar als je als bedrijf een helder doel hebt, is die kans groter. Dat is best een uitdaging.’

Job-twinning
Het onderzoek onder hybride docenten koppelde tien docenten uit het voortgezet onderwijs drie maanden aan tien niet-docenten uit het bedrijfsleven om van elkaars werk te proeven: job-twinning. Kees van der Velden: ‘Daar ontstaan nieuwe dingen: een docent natuurkunde die samenwerkt met een werktuigbouwkundige van de Rotterdamse metro, waarna de laatste ook lesmateriaal gaat maken. Een docent Nederlands hielp een manager communicatie bij trainingen in overtuigen.’

 

“Hybride docenten zijn onbekend en onbemind”

Toch zijn hybride docenten op scholen onbekend en onbemind, merkt hij. ‘In het lesaanbod moeten docenten differentiëren tussen leerlingen, maar scholen differentiëren zelf amper in hun banenaanbod. Zij kunnen ook denken aan het aanbieden van verschillende soorten docentbanen.’ Het docentschap in het voortgezet onderwijs is heel geschikt voor multi-jobben, omdat er veel parttime wordt gewerkt. Bilkes: ‘Docenten zijn hoogopgeleid en hebben waardevolle skills. Als je elk uur dertig leerlingen kunt helpen met hun ontwikkeling, kun je ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling in een bedrijf.’

 

Grote groep hybride docenten

Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 7,9 procent is de groep hybride docenten vrij groot: één op de zeven docenten heeft een tweede baan. ‘Je zou die groep beter moeten gebruiken’, vindt Bilkes. De beweegredenen bij 35-plussers, zoals behoefte aan ontwikkeling en afwisseling, vindt hij heel positief. Tot 35 jaar is de financiële noodzaak groter. Van der Velden noemt dat zorgelijk. ‘Dan zijn meerdere te kleine en onzekere contracten mogelijk een reden om het onderwijs te verlaten en zie je ook de kwalijke kant van het moeten multi-jobben.’

 

“Misschien zijn vooral jonge mensen de klassieke manier wel beu”

Dorenbosch: ‘Er zijn mensen met een tweede baan als tijdelijke noodsituatie, als meer permanente ideaalsituatie en als tijdelijke overgangssituatie. Het is niet raar dat mensen langzaam overstappen. Misschien zijn vooral jonge mensen de klassieke manier van in één organisatie werken ook wel beu.’ Hij stipt de goede parttimestructuur in Nederland aan: ‘Nederland is uitvinder van de uitzendbureaus. We hebben een traditie in flexibel werken zonder economisch zwak te zijn. Waarom zouden we ook niet de uitvinder zijn van multi-jobbing? Dat is de volgende stap: geen Amerikaanse, maar Nederlandse toestanden. We moeten het ons niet laten overkomen, maar er continu van leren en het in ons voordeel laten werken.’

Auteur: Wouter Boonstra

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland