Opdrachtgevers:

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort
Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2016

terug


Nieuwsbericht 246: Belangrijke veranderingen rond werk en inkomen

Bron: UWV werkgevers nieuwsbrief 12 januari 2016


In 2016 is een aantal veranderingen rond werk en inkomen doorgevoerd. Zo zijn er wijzigingen bij de WW en WIA, bij de uitkering vanwege betalingsonmacht en in de transitievergoeding.

De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe uitkeringen die op of na 1 januari 2016 zijn gestart.

Verandering in de duur van de WW en WIA

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering in stappen ingekort van 38 maanden naar 24 maanden. Hoelang de WW-uitkering maximaal duurt, hangt af van het arbeidsverleden en de datum waarop de uitkering ingaat. Hetzelfde geldt voor de duur van een loongerelateerde WIA-uitkering, de LGU.

Verandering in de opbouw van het recht van de WW en WIA
Vanaf 1 januari 2016 is ook de opbouw van het recht van deze uitkeringen veranderd. Voor de eerste 10 gewerkte jaren wordt per jaar 1 maand WW-recht opgebouwd. Wie na 10 jaar werkloos raakt, heeft recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Na 10 jaar komt er voor ieder gewerkt jaar een halve maand WW-uitkering bij. Deze wijziging geldt alleen voor de gewerkte jaren na 1 januari 2016. Hetzelfde geldt voor de WIA. Net als bij de WW, kijken we voor de opbouw van de loongerelateerde WIA-uitkering (LGU) naar het arbeidsverleden.

Afspraken over aanvulling op de WW-duur
Sinds 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao ook afspraken maken over een aanvulling op de duur van de WW-uitkering.

Hoogte uitkering wegens betalingsonmacht
Raken uw werknemers werkloos omdat u hen niet meer kunt betalen? Dan hebben zij misschien recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. De hoogte van deze uitkering is vanaf 1 januari 2016 nooit hoger dan 150% van het maximumdagloon.

Transitievergoeding bij ontslag
Per 1 januari 2016 is de transitievergoeding maximaal € 76.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als het bruto jaarsalaris meer is dan € 76.000.

Werken na de AOW
AOW-ers die werken, betaalt u vanaf 2016 bij ziekte 13 weken lang hun loon door. Dat was 2 jaar.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl leest u meer over de veranderingen rond werk en inkomen in 2016.

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

Blik op werk

 
recente updates