Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2016

Nieuwsbericht 246: Belangrijke veranderingen rond werk en inkomen

Bron: UWV werkgevers nieuwsbrief 12 januari 2016


In 2016 is een aantal veranderingen rond werk en inkomen doorgevoerd. Zo zijn er wijzigingen bij de WW en WIA, bij de uitkering vanwege betalingsonmacht en in de transitievergoeding.

De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe uitkeringen die op of na 1 januari 2016 zijn gestart.

Verandering in de duur van de WW en WIA

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering in stappen ingekort van 38 maanden naar 24 maanden. Hoelang de WW-uitkering maximaal duurt, hangt af van het arbeidsverleden en de datum waarop de uitkering ingaat. Hetzelfde geldt voor de duur van een loongerelateerde WIA-uitkering, de LGU.

Verandering in de opbouw van het recht van de WW en WIA
Vanaf 1 januari 2016 is ook de opbouw van het recht van deze uitkeringen veranderd. Voor de eerste 10 gewerkte jaren wordt per jaar 1 maand WW-recht opgebouwd. Wie na 10 jaar werkloos raakt, heeft recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Na 10 jaar komt er voor ieder gewerkt jaar een halve maand WW-uitkering bij. Deze wijziging geldt alleen voor de gewerkte jaren na 1 januari 2016. Hetzelfde geldt voor de WIA. Net als bij de WW, kijken we voor de opbouw van de loongerelateerde WIA-uitkering (LGU) naar het arbeidsverleden.

Afspraken over aanvulling op de WW-duur
Sinds 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao ook afspraken maken over een aanvulling op de duur van de WW-uitkering.

Hoogte uitkering wegens betalingsonmacht
Raken uw werknemers werkloos omdat u hen niet meer kunt betalen? Dan hebben zij misschien recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. De hoogte van deze uitkering is vanaf 1 januari 2016 nooit hoger dan 150% van het maximumdagloon.

Transitievergoeding bij ontslag
Per 1 januari 2016 is de transitievergoeding maximaal € 76.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als het bruto jaarsalaris meer is dan € 76.000.

Werken na de AOW
AOW-ers die werken, betaalt u vanaf 2016 bij ziekte 13 weken lang hun loon door. Dat was 2 jaar.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl leest u meer over de veranderingen rond werk en inkomen in 2016.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland