Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 208: Mensen met arbeidsbeperking sneller in beeld voor de 125.000 extra banen

Bron: nieuwsbericht ministerie SZW 11 mei 2015


Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden  om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financiering wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.

Deze afspraken zijn gemaakt door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met  de sociale partners, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Klijnsma dat alle partijen het belang onderstrepen dat mensen met beperkingen scherp in beeld blijven en dat het zogenaamde doelgroepregister ook zo snel mogelijk goed wordt aangevuld met mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking van wie is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en dus in aanmerking komen voor een garantiebaan. De brief bevat een pakket aan nieuwe maatregelen.

Volgens Jetta Klijnsma zijn nu ‘stevige hobbels’ weggenomen, waardoor het doelgroepregister nu sneller kan worden aangevuld. “Want alle partijen zijn het er over eens dat het voor mensen met een beperking belangrijk is dat zij snel op de goede plek terecht komen, waardoor zij een veel betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Het is essentieel dat deze leerlingen en hun ouders weten waar ze zich kunnen melden. Eenduidigheid is van belang.”

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en werknemers met het kabinet de afspraak gemaakt dat er voor deze groep de komende jaren in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd. Dit aantal moet in het jaar 2026 zijn bereikt.

Ruim gevuld
Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten wie thuishoort in het doelgroepregister. Enkele maanden na de inwerkingtreding van de Participatiewet, op 1 januari van dit jaar, werd duidelijk dat het aantal verzoeken van gemeenten voor een beoordeling  achterblijft bij de verwachtingen. Een van de oorzaken is dat wet relatief nieuw is, en dat de betrokken organisaties de inrichting hun werkprocessen beter op elkaar af moeten stemmen.

Staatssecretaris Klijnsma: “Het doelgroepregister is overigens al ruim gevuld. In december 2014 stonden er al meer dan 300.000 mensen in. Er is dus zeker geen gebrek aan kandidaten voor deze extra banen”. Niettemin verzocht Klijnsma direct de Werkkamer het overlegorgaan van sociale partners en VNG - om te zoeken naar de oorzaken waarom tot nu toe zo weinig nieuwe kandidaten voor een indicering bij het UWV zijn aangemeld, en hoe dit samen  vlot te trekken.

Een andere maatregel die Klijnsma in haar brief aan de Kamer noemt is de afspraak dat gemeenten mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen. Ook is met VNG, UWV en de sociale partners afgesproken dat mensen zich rechtstreeks tot UWV kunnen wenden voor een doelgroepbeoordeling.

Budget
De belangrijkste verandering is dat het budget dat  al aan gemeenten beschikbaar was gesteld voor de financiering van de beoordelingen weer vanuit het Gemeentefonds wordt ‘teruggeboekt’. Hiermee wordt het mogelijk om alle beoordelingen rechtstreeks via de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  te financieren.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland