Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 205: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voorkomt uitval

Bron: P&O actueel 22 april 2015

Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Mantelzorgers melden zich namelijk vaker ziek en de kans op langdurig uitval neemt toe.


Het startpunt voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is bewustwording.

De overheid trekt zich terug en burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en leefomgeving. Mantelzorg maakt deel uit van het leven, zowel thuis als op het werk.

Combinatie werk en mantelzorg leidt tot stress
Het gemiddelde verzuim en de gemiddelde verzuimduur in Nederland is in 2014 iets gestegen ten opzichte van 2013. Volgens Arboned is die toenemende zorgdruk op burgers een van de redenen voor deze stijging. Uit cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg blijkt dat één op de zeven werknemers werk combineert met mantelzorgtaken. Dit leidt tot tijdsdruk en stress en uiteindelijk tot langdurig uitval. Vooral onder mantelzorgers die al minstens twee jaar helpen, stijgt het percentage dat langdurend ziek was, van vooraf 11 procent naar 24 procent. Genoeg redenen voor HR om te zorgen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Dat is maatwerk want iedere medewerker ervaart mantelzorg anders. Afhankelijk van de situatie en medewerker kijk je naar aanpassingen. Wat kan HR doen?

Oplossingen
Startpunt voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is bewustwording. Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om een nieuw beleid. Het is onderdeel van het huidige personeelsbeleid. Het draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren. HR moet zorgen dat er in de organisatie aandacht, begrip en ruimte is voor (maatwerk)oplossingen. Dit draagt bij aan de werk-privé balans van de werkende mantelzorger. Geef de werkende mantelzorger flexibiliteit en geen vermindering van arbeidstijd. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Uit eigen onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg onder 15.500 werkenden blijkt dat werkende mantelzorgers vooral behoefte hebben aan een open dialoog met leidinggevenden en collega's. Zoek samen naar maatwerkoplossingen. Denk aan thuiswerken, flexibele werktijden, tijdens werktijd even weg kunnen of telefoontjes plegen. Werkgevers die het thema bekend en bespreekbaar maken in de organisatie en actief meedenken met oplossingen voor een goede werk-mantelzorg balans, ervaren meer veerkracht, tevredenheid en loyaliteit van werknemers. HR moet zorgen dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid onderdeel is van levensfasebewust en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Samenvatting/actieplan

  • Creëer draagvlak voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij management en personeel.
  • Onderzoek de bestaande situatie en beantwoord vragen als: Hoeveel mantelzorgers zijn er?, Worden verlofregelingen toegepast?
  • Stel een concreet stappenplan op met een projectleider, een projectgroep en ambassadeurs om het thema onder de aandacht te brengen.
  • Zoek met verschillende partijen in je organisatie naar praktische oplossingsrichtingen.
  • Informeer iedereen in je organisatie over het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
  • Stel mantelzorg als thema aan de orde bij werkoverleggen, teamoverleggen, lunchbijeenkomsten, themadagen, functioneringsgesprekken.
  • Leg het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en de afspraken vast en veranker dit beleid in de cultuur van je organisatie.
  • Neem eventueel een mantelzorgmakelaar in dienst of vraag om advies. Mantelzorgmakelaars zijn opgeleide tussenpersonen die mantelzorgers ondersteunen bij praktische regeltaken over zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

Bron: Arboned – Stichting Werk & Mantelzorg 

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland