Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 199: Deze werkrevolutie gaat onze manier van werken fundamenteel veranderen

Bron: de WerkMarkt 25 maart 2015


Foto: ANP

We staan voor een revolutie die vergelijkbaar is met de industrialisatie aan het eind van de 18e eeuw. De manier waarop wij werken gaat fundamenteel veranderen. Wat de afgelopen decennia als normaal werd beschouwd – werkdagen van 9 tot 5, uw hele leven bij één werkgever blijven, werken met collega’s die we goed kennen, vrije weekenden – gaat in de komende jaren verdwijnen. Het lijkt al weer bekend nieuws, maar enkele jaren gelden waren we daar nog niet echt mee bezig. Wie dat nu wel wil gaan doen, kan eerst eens te rade gaan bij Lynda Gratton, professor aan de Londen Business School. Zij startte een onderzoek en schreef daar een boek over: ‘De werkrevolutie”- de vijf krachten die ons onze manier van werken fundamenteel gaan veranderen’ (‘The shift – the future of work is already here’).

Inspirerend, fascinerend en zorgt voor het in werking zetten van de grijze massa. Gewoon een aantal gedachten die naar voren komen bij het lezen van ‘De Werkrevolutie’. De auteur geeft op basis van scenario’s haar beeld over de toekomst van werken op globaal niveau. Het boek leest makkelijk weg en is voor eenieder die gebruik wenst te maken van de glazen bol, wanneer het gaat over organiseren in de breedste zin van het woord, een ‘Must Read’!

loopbaanadvies
Wat een vraag van kinderen al niet teweeg kan brengen! Lynda Gratton schreef ‘De Werkrevolutie’ omdat ze niet wist wat voor carrièreadvies ze haar kinderen zou moeten geven. Het resultaat is een boek dat nu al een klassieker genoemd mag worden. Op basis van breed onderzoek schetst Gratton, na een heldere inleiding, scenario’s over het werken in de toekomst.

de wijze van werken verandert fundamenteel
Volgens Gratton zijn er vijf 5 krachtenvelden(‘shaping forces’) die van grote impact zullen zijn op de manier waarop we in de toekomst gaan werken:

  1. Technologie,
  2. Globalisatie,
  3. Demografie,
  4. Maatschappelijke veranderingen en
  5. Energie consumptie.

Ze beschrijft de trends niet alleen in abstracties, maar ze werkt een aantal mogelijke scenario’s uit rondom het werken en leven van fictieve mensen in 2025. De scenario’s variëren van gitzwart met mentale en fysieke isolatie van mensen tot zonnig met evenwichtigheid en sociale betrokkenheid als fundament voor de toekomst. Dit alles geeft Gratton vorm aan de hand van korte verhalen over fictieve personen in relatie tot werken, maar feitelijk ook leven in de toekomst. Voorgaande aangevuld met relevante informatie en bewegingen die nu deels al zichtbaar zijn.

tips en tools aan individuen en organisaties
Wat echter in het oog springt is dat ook situaties worden geschetst van tien tot twintig jaar geleden. Dit maakt de lezer heel erg bewust van de snelheid van verandering. In het laatste deel van het boek, onder de noemer ‘verschuivingen’, geeft Gratton feitelijk tips en tools aan individuen en organisaties over de vraag hoe we om moeten gaan met de komende veranderingen, die een enorme impact hebben op al ons doen en laten.

Wanneer je het boek leest dan is meteen de conclusie dat veel organisaties totaal geen besef hebben van wat hen te wachten staat als het gaat om de genoemde vijf krachten. Op vele gebieden ligt er een gapende kloof tussen het bedrijfsleven en alle bewegingen in de buitenwereld. Simpel gezegd: de realiteit in de bestuurskamers en bijvoorbeeld HRM is niet de echte realiteit.

meesterschap in plaats van generalisten
Wat in ieder geval duidelijk naar voren komt is dat meesterschap in de toekomst leidend zal zijn en dat generalisten passé zijn. Een mooie boodschap voor veel managers en medewerkers, waarvan nu wordt verwacht dat zij alles kunnen maar die in de praktijk merken dat dit niet mogelijk is.

diepgaande doorleefde kennis nodig
Ze voorspelt in haar boek dat we terecht komen in een arbeidsmarkt die niet veel waarde hecht aan algemene en oppervlakkige kennis. Om in de toekomst mee te kunnen komen, is diepgang nodig. Hiermee sluit ze aan bij de opvatting dat je duizenden uren moet oefenen alvorens je een vak echt beheerst. Meesterschap vraagt om toegewijde oefening.

bepaal wat je wilt en wat waarde heeft
Ze stelt (p. 190) dat op een bepaald moment sommige competenties waardevoller zijn dan andere, meestal omdat gemakkelijk te zien dat ze waarde scheppen en anderen ze op dat criterium beoordelen, maar ook omdat ze schaars zijn en de vraag naar deze competenties of vaardigheden het aanbod overtreft, en tenslotte ook vaak omdat ze voor andere mensen of een machine moeilijk te imiteren zijn.

serieel meesterschap
Om in 2025 mee te kunnen moet je niet alleen bepalen welke vaardigheden en kennis waarschijnlijk waardevol zullen zijn maar “u moet er voor zorgen dat u diepgang verwerft op meer dan één terrein. Met andere woorden: u moet serieel meesterschap ontwikkelen.”  

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland