Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 198: Makkelijker voor de werkgever: doelgroepen ParticipatieWet worden vanaf 2016 over één kam geschoren

Bron: de WerkMarkt 23 maart 2015


Er komt een aanvullende wet die het allemaal wat minder ingewikkeld moet maken voor werkgevers. Dit keer gaat het om de ParticipatieWet. Werkgevers hebben afgesproken dat ze 100.000 extra banen gaan scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De zogenaamde participatie- of garantiebanen. Dat is een nobel streven. Maar ook een hele kluif. En als dat wat simpeler kan, graag!

door Mejo Huizer, werkmarketeer

Werkgevers zien er tegenop, die 100.000 extra. Ze begrijpen ook wel dat het komende jaren geen nieuwe banen gaat regenen. Je merkt aan alles dat na het aanvankelijke bravoure werkgevers nu de ruwe kantjes van het akkoord willen bijslijpen. Het moet natuurlijk niet teveel inspanning gaan kosten, niet te ingewikkeld zijn allemaal.
En daar hebben ze groot gelijk in. Wat eenvoudiger kan, dat is nooit mis.

allemaal gelijk
Eén zo’n ingewikkeldheid is dat de doelgroep van de ParticipatieWet, de mensen met een arbeidsbeperking die naar een plek op de arbeidsmarkt moeten worden geholpen, zowel afkomstig is van het UWV als van de gemeenten. En die hebben allemaal zo hun eigen regels, procedures en incentives. Hoe mooi zou het zijn als dat allemaal wat meer gelijk, wat eenduidiger zou zijn. Dan hoef je als werkgever niet direct na te denken of uit te zoeken hoe het nu bij deze kandidaat werknemer geregeld is. Allemaal gelijk!

Klaas en Gerrit zijn niet gelijk
Een voorbeeld. Werkgever Jeanette wil best een P-Wet doelgroeper aan werk helpen. Zij heeft met wat passen en meten (jobcarving en -creation) nu een leuke baan voor 26 uur (25 is het minimum) vacant. Klaas, WAO-er en dus ‘van UWV’ en Gerrit, bijstander en dus ‘van de gemeente’ zijn daar beiden geschikt voor. Jeanette en ook het team hebben een lichte voorkeur voor Gerrit.

Er wordt na ampel beraad toch voor Klaas gekozen. De PZ-er van Jeannette was er achter gekomen dat de ‘no-risk-polis’ van UWV ruimer is dan die van de gemeente van Gerrit. Pff, dat was gelukkig nog goed gegaan, maar er is bij Jeanette toch wel een beetje bijsmaak bijgebleven. Ze is tevreden met Klaas, maar weet niet of ze de volgende keer weer dat hele circus van vergelijken en onderhandelen wil opstarten.

harmoniseren graag
De betrokkenen partijen bij de uitvoering van de P-Wet, de uitvoerende gemeenten en de sociale partners, kunnen zich de bedenkingen van Jeanette voorstellen. Kan het verschil tussen Klaas en Gerrit, tussen ‘van UWV’of ‘van gemeente’, gelijk getrokken worden? Regering doe uw best. Harmoniseren graag!
En het gaat lukken. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gemaakt, waarin de verschillen bij het afsluiten van no-risk polissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep van de extra banen worden opgeheven. Harmonisering van de ondersteunende voorzieningen dus. Het is een goede eerste stap.

meer duidelijkheid over ondersteunende instrumenten
“Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een eenduidiger en eenvoudiger pakket van ondersteunende voorzieningen”, aldus Klijnsma. “Hierdoor ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het basispakket van ondersteunende instrumenten dat ingezet kan worden bij de invulling van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.”

ook inzet jobcoaches gelijk maken
“Het harmoniseren van beschikbare instrumenten waar werkgevers een beroep op kunnen doen, is van belang voor het realiseren van de banenafspraak”, motiveert de regering het besluit. Klijnsma voegt er aan toe, dat “ook op het punt van de inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, het aanbod voor werkgevers wordt geharmoniseerd. Maar op dit punt is wetswijziging niet nodig en vindt nog overleg plaats tussen UWV en gemeenten.”

nog even ingewikkeld tot 2016
Werkgevers en werknemers en het kabinet zijn in het Sociaal Akkoord overeengekomen dat in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking.

De ministerraad stemde vandaag in met het wetsvoorstel, dat nu eerst voor advies aan de Raad van State wordt gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is dat de wijzigingen per 1 januari 2016 van kracht worden. Tot die tijd zullen werkgevers het nog even met die ingewikkeldheid moeten doen.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland