Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 194: UWV voorziet verlies van 100.000 administratieve banen door automatisering en digitalisering

Bron: de WerkMarkt 9 maart 2015


De verdergaande automatisering gaat het aantal administratieve banen hard treffen. Dat is niet iets van de toekomst alleen, uit onderzoek naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen blijkt dat het aantal banen al vanaf 2008 onafgebroken daalt als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering. Maar alleen al tussen 2013 en 2018 wordt een krimp van 100.000 banden verwacht. Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat steeds meer onder druk, aldus UWV.

Tussen 2008 en 2012 verdwenen al bijna 90.000 banen. UWV verwacht dat de banenkrimp met 100.000 de komende jaren fors doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering.

kansen op werk worden kleiner

UWV-onderzoeker Kees van Uitert: “Het rapport laat zien dat er nog steeds een aanzienlijk aantal banen is op administratief gebied. De kansen op werk zijn voor werklozen en schoolverlaters wel kleiner geworden. Als de verwachte automatisering doorzet, worden deze kansen alsmaar kleiner. Een gedegen en actuele opleiding wordt dus steeds belangrijker voor het vinden van een baan. Alleen voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed.”

van gegevensverwerking naar controleren en advisering

Het UWV-onderzoek laat zien dat veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden, vooral die op lager of middelbaar niveau. Door slimme software en computersystemen worden gegevens automatisch ingevoerd. Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering.

Door deze ontwikkeling verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in het archief, de financiële administratie en bij de post. De komende tijd verwacht UWV substantiële krimp onder met name ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en medisch secretaresses. De krimp onder administratieve functies is veel groter dan in andere beroepsgroepen.

vooral de lagere en middelbare beroepen

Hoewel nog steeds een kwart van alle vacatures in Nederland economisch-administratieve functies betreft, blijft het aantal WW-gerechtigden met een administratieve achtergrond groot. Dit geldt voornamelijk voor de lagere en middelbare beroepen, zoals receptionisten, typisten en administratief medewerkers.

meer vraag naar hoger opgeleid personeel

UWV constateert in het rapport dat, ondanks het banenverlies, de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel wel toeneemt. Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden. Over het algemeen zijn de kansen op werk voor hbo’ers en wo’ers dan ook beter dan voor mbo’ers. Onder secretaresses vindt eveneens een verschuiving in taken plaats. Door toenemende digitalisering trekt de manager secretariële taken naar zich toe, waardoor de secretaresse meer ruimte krijgt om bredere werkzaamheden uit te voeren en meer betrokkenheid krijgt in het team of de afdeling.

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland