Noloc erkend coach
nieuws
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
 

NIEUWS / NIEUWSBERICHTEN 2015

Nieuwsbericht 189: De 10 belangrijkste nieuwe regels voor werkgevers in 2015 op een rij

Bron: de WerkMarkt 17 februari 2015


Op 1 januari zijn weer veel wetswijzigingen van kracht geworden met de nodige veranderingen rondom personeel. De belangrijkste nieuwe regels voor werkgevers op een rij.

1. Proeftijd aan banden gelegd
Veel werkgevers zetten een proeftijd in het arbeidscontract. Dit is nu aan banden gelegd voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Als je toch wilt uitgaan van een wederzijdse kennismakingsperiode, dan moet je er dus voor zorgen dat het tijdelijke contract langer duurt dan zes maanden.

2. Concurrentiebeding ingeperkt
Een concurrentiebeding is in principe niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten. Deze inperking moet ervoor zorgen dat tijdelijke werknemers makkelijker elders aan de slag kunnen. Een uitzondering geldt als je in het contract kunt motiveren dat ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ vragen om een concurrentiebeding.

3. Introductie van de aanzegtermijn
Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer is de aanzegtermijn geïntroduceerd. Die houdt in dat je binnen de termijn van een maand voor afloop van het tijdelijke contract aan de werknemer moet laten weten of je het contract wel of niet verlengt. Als je dit nalaat, heeft hij recht op een vergoeding.

4. Ontslagbescherming payrollwerknemer
Ben je van plan om personeel in te schakelen via een payrollbedrijf? Dan krijg je te maken met nieuwe ontslagregels. Deze regels gelden per 1 januari 2015 voor arbeidsovereenkomsten die op of na deze datum zijn ingegaan. Vanaf 1 juli 2015 zullen de regels ook van toepassing zijn op lopende arbeidsovereenkomsten.

5. Wettelijk minimumloon gestegen
De overheid maakt twee keer per jaar het wettelijk minimumloon bekend. Sinds eind vorig jaar is bekend dat het minimumloon per 1 januari 2015 stijgt naar 1501,80 euro voor een fulltime werknemer van 23 jaar of ouder.

6. Meer mogelijkheden voor opname verlof
Werknemers krijgen meer mogelijkheden voor de opname van verlof. Zo mag een deel van het bevallingsverlof worden gespreid over een periode van 30 weken. Ook bestaat nu recht op extra couveuseverlof bij een langdurige ziekenhuisopname van het kind. Voor ouderschapsverlof is het verder niet meer noodzakelijk om een jaar in dienst te zijn. Een werknemer kan hier dus meteen gebruik van maken.

7. Werknemer mag arbeidsduur vaker aanpassen
Een werknemer mag voortaan jaarlijks een verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Voorheen was dit één keer per twee jaar. Hierdoor kan een werknemer bijvoorbeeld minder werken, zodat hij werk en privé beter kan combineren. Daarnaast is het nu ook mogelijk om een tijdelijke afspraak te maken over een gewijzigde arbeidsduur.

8. AOW-leeftijd een stap omhoog
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Sinds 1 januari 2015 ligt deze op 65 jaar en drie maanden. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een werknemer pas vanaf dat moment mag ontslaan vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.

9. Werknemers bouwen minder pensioen op
Het maximale opbouwpercentage bepaalt hoeveel aanvullend pensioen werknemers mogen opbouwen. In verband met de hogere AOW-leeftijd gaat dit percentage omlaag naar 1,875 procent. Werknemers moeten hierdoor langer sparen om tot hetzelfde pensioen te komen.

10. Bedrijven moeten banen creëren voor arbeidsbeperkten
Vanaf 1 januari 2015 moeten werkgevers aan de slag met een eerder gemaakte banenafspraak. Daarin staat dat zij in de periode 2015-2017 ten minste vijfduizend extra banen moeten creëren voor arbeidsbeperkten. Als deze afspraak niet wordt gehaald, dan komt er een wettelijke quotumregeling voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

Bron: Ondernemen met Personeel

 

terug


 

Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2019)
Amersfoort
Nederland