Opdrachtgevers:

Bruna
Voorthuizen
Bruna
Baarn
I Coaching
Hilversum
Philadelphia
Amersfoort
Bayer
Mijdrecht
Viertaal College
Den Haag
Hora Scheepsramen
Leusden
Wittenburg BV
Zeewolde
Kraamzorg Midden Nederland Amersfoort
Smit & Zoon
Weesp
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Amersfoort

Siza
Arnhem
Alsta
Scherpenzeel
Besam
Ede
Nederlandse Diabetes Federatie
Amersfoort
Bestuur van Stichting Viviani
Emmen
Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht
Nucletron Veenendaal
Veenendaal
Flamco B.V.
Bunschoten
Stichting InteraktContour
Nunspeet
Pluswerk
Zeist
Bureau Streefkerk
Harderwijk
Quiris Adviesgroep bv
Veenendaal
ReWork Re-integratie & Outplacement
Dronten
Cuypers Coaching & Krachttraining
Heerenveen
Jos de Vries
The Retail Company BV
Maarssen
UWV Nederland
landelijk
Gradus Groep
Rotterdam
Smeding Groenten en Fruit
St. Anna Parochie
Guide Tools
Den Haag
Aannemersbedrijf Knipscheer
Almere
MEC Spirit
Baarn
Hewlett-Packard Nederland
Utrecht
Specialistisch Verpleegkundig
Kinderdagverblijf De Schavuiten
Leiden
Ready4Work
Amsterdam
Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

home
over ons
nieuws
links
referenties
UWV Naar werk en UWV Werkfit maken.
loopbaanbegeleiding bedrijven
outplacement bedrijven
re-integratie 2e spoor
loopbaanbelegeleiding particulieren
outplacement particulieren
sollicitatiebegeleiding

Nieuws / berichten 2010

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

77. Wajongwijzer.nl helpt werkgevers om Wajongers aan te nemen

Nieuwsbericht ministerie SWZ 14 december 2010

Om werkgevers beter in staat te stellen Wajongers aan te nemen heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in samenwerking met CrossOver en UWV een Wajong Wijzer ontwikkeld. ...

lees meer

76. Bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten

Bron: CBS Webmagazine, maandag 15 november 2010

In 2009 waren er in Nederland bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Ruim 4 op de 10 arbeidsgehandicapten hadden in 2009 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. De helft van hen had een deeltijdbaan. ...

lees meer

75. Cedris: Meer mensen met arbeidshandicap aan de slag bij gewone werkgevers

Bron: website cedris.nl 2 november 2010

Ondanks de economische crisis zijn in 2009 méér mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen (Wsw’ers), aan de slag gekomen bij gewone werkgevers. ...

lees meer

74. Werkgevers optimistisch over ontwikkeling werkgelegenheid

Bron: UWV 4 oktober 2010

Nederlandse werkgevers zijn positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bijna 85 procent verwacht dat het personeelsbestand in 2010 en 2011 in hun bedrijf gelijk blijft of zelfs toeneemt. ...

lees meer

73. 50% werknemers heeft nooit contact met baas

Bron: nieuwsbrief nationale vacaturebank.nl 21 september 2010

Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers heeft nooit contact met de hoogste baas van het bedrijf. Ongeveer 27% zou de baas niet eens van gezicht herkennen. ...

lees meer

72. Eindelijk weer leuk werk!

Bron: Margriet weeknummer 37 (geplaatst met toestemming van Margriet)

In de Margriet van week 37, worden twee cliënten, die door mij zijn begeleid, geïnterviewd. Zij beschrijven wat het betekent om weer aan het werk te zijn en hoe hun weg om dit te bereiken verlopen is. Hun referenties staan ook op deze pagina. ...

lees meer

71. 'Wajonger gebaat bij openheid'

Bron: NU.nl 23 augustus 2010

DEN HAAG - Een goede begeleiding en acceptatie door directe collega's op de werkvloer zijn van essentieel belang om de arbeidsdeelname van jonggehandicapten (Wajongers) te verhogen. Openheid over wat zij wel en niet kunnen is eveneens belangrijk. ...

lees meer

70. Half miljoen subsidie om mensen met arbeidsbeperking aan de slag te helpen

Persbericht ministerie SWZ 16 augustus  2010

Minister Donner heeft een half miljoen euro subsidie toegekend aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO Nederland) om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor een periode van bijna tweeënhalf jaar; van 1 september dit jaar tot 1 januari 2013. Dit maakte de minister maandag 16 augustus  bekend tijdens een bijeenkomst met bedrijven die werkplekken maken voor jonggehandicapten (Wajongers) en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw). ...

lees meer

69. Verruiming tijdelijke contracten voor jongeren

Persbericht ministerie SWZ 8 juli 2010

Voor werkgevers wordt het met ingang van 9 juli 2010 mogelijk om vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar. Met deze maatregel wil minister Donner de jeugdwerkloosheid verder bestrijden. Het gaat om een tijdelijke wet tot 1 januari 2012, met de mogelijkheid tot verlenging. ...

lees meer

68. Oud is niet out!

Bron: GIDS online, 17 juni 2010

Niet de oudere werknemer is vastgeroest, maar het beeld dat over hem wordt gevormd. Tijd om deze selffulfilling prophecy los te laten, vindt Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies.

In het levensfasegericht personeelbeleid van organisaties ligt de focus te vaak op senioren. Daarnaast is de beeldvorming over deze oudere medewerkers sterk verouderd en vastgeroest. ...

lees meer

67. Nibud: Helft werklozen levert per maand 500 euro in.

Bron: persbericht Nibud, 16 juni 2010

Van de werklozen gaat 42 procent er per maand tussen de 300 en 600 euro op achteruit. Voor een kwart is dat zelfs meer dan 900 euro per maand. 40 procent had van tevoren geen idee hoe hoog het nieuwe inkomen zou zijn en 20 procent schatte het nieuwe inkomen te hoog in. Ruim een kwart leent sinds zijn werkloosheid om bepaalde uitgaven te kunnen blijven doen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en CentiQ, ...

lees meer

66. Gezocht: een eerlijke sollicitatieprocedure

Bron: NRC next 7 juni 2010

Spelregels voor sollicitatie blijven in de sfeer van codes. Maar de sollicitatie vormt wel het visitekaartje
Een sollicitatiewet is er nog steeds niet. Maar er zijn wel spelregels waaraan beide partijen zich horen te houden.

Vóór het werken komt de sollicitatie. Er gebeurt van alles: carrièrebeurzen inclusief quick dating, sollicitatiecursussen en arbeidstoegeleidingsprojecten. Maar hoe eerlijk gaat het toe bij personeelselectie? Over die vraag blijft het opvallend stil. ...

lees meer

65. Kabinet steunt werk-naar-werkexperiment in de regio

Persbericht ministerie SWZ 28 mei 2010

Werkgevers en regionale werknemersorganisaties die met ontslag bedreigde werknemers herplaatsen bij een andere werkgever of naar zelfstandig ondernemerschap begeleiden, krijgen hiervoor bij wijze van proef een financiële bijdrage van 2.500 euro per werknemer. ...

lees meer

64. Einddatum WW-uitkering intact bij ziekte

Persbericht ministerie SWZ 21 mei 2010

Een periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen wier baan tijdens ziekte eindigt, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel. ...

lees meer

63. Loondispensatie geeft mensen met arbeidsbeperking grotere kans op werk

Persbericht ministerie SWZ, 19 mei 2010 

Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag in de Eerste Kamer aangenomen. ...

lees meer

62. ...

Bron: ...

> Artikel verwijderd.

lees meer

61. Minister Donner reikt eerste Wajong adviesvoucher uit aan MKB-er

Persbericht ministerie SWZ, 22 maart 2010

Een mkb-bedrijf dat een wajonger aan de slag wil helpen, kan bij de organisatie Agentschap NL een gratis adviesvoucher aanvragen. Minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de eerste voucher uitgereikt aan een mkb-werkgever. ...

lees meer

60. Online gedrag nekt veel sollicitanten

bron: nieuwsbrief nationaleVacaturebank.nl, week 12

Van alle recruiters zegt 35% wel eens mensen af te wijzen op basis van online gedrag of foto’s die ze op het internet hebben gevonden. ...

lees meer

59. Re-integratiegeld 2010 bijgesteld

Persbericht ministerie SWZ, 15 maart 2010

Minister Donner: re-integratietrajecten gewaarborgd
Het budget van het UWV voor inkoop van re-integratietrajecten om werklozen aan de slag te helpen in 2010 wordt aangepast van € 126 mln naar € 161 mln. Hierdoor blijft het mogelijk het afgesproken beleid te realiseren. ...

lees meer

58. Geld voor hulp werklozen raakt op

Bron: Volkskrant, donderdag 11 maart 2010

AMSTERDAM - Het geld dat uitkeringsinstantie UWV heeft om werklozen aan een nieuwe baan te helpen, raakt snel op. De uitkeringsinstantie gaat daarom minder externe reïntegratiebureaus inhuren. De bureaus vrezen dat werknemers die net zijn ontslagen de dupe worden van de ingreep. ...

lees meer

Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding, werkfit maken, naar werk. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

 

 

 

 

 

 

Hans Meyer
 
Didopad 14
 
3813 BT Amersfoort
 
Tel. 06 - 1345 1917
 

KvK nr.: 321 039 32

 
 
 
 
 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

 

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional

 
recente updates