Noloc Register Loopbaanprofessional
loopbaan-reíntegratie-adviseur
coach
sinds 2004
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten. Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten. Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten. Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro.
Voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement.
 

Oog voor werK: uw loopbaanbegeleider - reintegratie - adviseur in Amersfoort

 

Alles op een rijtje;
bent u arbeidsongeschikt (geweest)? Zoekt u als particulier of bedrijf een reintegratie adviseur, een outplacementbureau, loopbaanbegeleiding? Hans Meyer helpt u verder.

 

Informatie voor bedrijven:

Bent u als werkgever op zoek naar begeleiding en ondersteuning bij loopbaan- of mobiliteitvraagstukken? En zoekt u een partner die hierbij maatwerk biedt, langs korte lijnen werkt, ruime kennis heeft van de arbeidsmarkt en resultaatgerichte afspraken maakt?
Oog voor werK biedt op deze wijze ondersteuning bij:

Re-integratie 2e spoor bedrijven

Outplacement bedrijven

Loopbaanbegeleiding bedrijven

 

Uitleg:

Loopbaanbegeleiding voor bedrijven

Medewerkers kunnen soms stilstaan in hun werk en niet zo goed weten hoe en wat ze nu verder willen. Vragen als: is dit het nu? Wil/kan ik nog meer of iets anders, maar wat dan?
Bij dit soort vragen, kunt u uw medewerker loopbaanbegeleiding aanbieden. Loopbaanbegeleiding biedt de mogelijkheid stil te staan bij het huidige werk en te onderzoeken of de fit er nog is. Het biedt ook een oriëntatie op een volgende stap in werk/loopbaan.

Vaak werkt het dan goed om met een onafhankelijk iemand van gedachten te wisselen. Iemand die een spiegel durft voor te houden, die kritische vragen stelt, die de arbeidsmarkt kent en iemand die geen belang heeft bij de keuzes.
Oog voor werK kan die onafhankelijke kritische positie innemen.

Hoe ondersteunt Oog voor werK in dit traject?

 • Een kennismakingsgesprek, om de achtergronden en vragen helder te krijgen
 • Op basis van dit gesprek wordt een begeleidingsvoorstel gemaakt, met een resultaatgerichte doelstelling en dit wordt in een offerte vastgelegd
 • Na ontvangst van de ondertekende offerte, starten wij direct de gesprekken
 • In het traject zullen we, afhankelijk van de doelstelling, o.a. aandacht besteden aan:
  • in kaart brengen van kwaliteiten en loopbaanwensen
  • in kaart brengen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • ondersteuning bij het in gang zetten van gewenste aanpassingen binnen de huidige manier van werken/huidige baan
  • gewenste stappen als de medewerker op zoek wil naar een andere baan

Onze aanpak is ondersteunend, waarbij we waar nodig kritische vragen stellen, confronteren en een spiegel voorhouden.

 

Outplacement voor bedrijven

U moet afscheid nemen van één of meer medewerkers. Dit kan zijn omdat de medewerker na een bedrijfseconomische reorganisatie boventallig is, omdat er sprake is van een arbeidsconflict of omdat uw werknemer heeft aangegeven ander werk te willen gaan doen. U kunt uw medewerker(s) dan een outplacement traject aanbieden. Dit betekent dat gezocht wordt naar een baan buiten uw organisatie.

In een persoonlijk gesprek met u als opdrachtgever van het outplacement traject, bespreken we de verschillende begeleidingsmogelijkheden.
Na een intakegesprek met uw medewerker waarin gesproken wordt over de reden van het outplacementtraject, de wensberoepen en het CV wordt een Werkplan geschreven. Dit Werkplan wordt door mij en uw medewerker ondertekend. Het ondertekend Werkplan en de offerte worden naar u toegestuurd. Nadat u akkoord heeft gegeven wordt direct met de uitvoering van het Werkplan gestart. Periodiek ontvangt u een, door uw medewerker ondertekende, voortgangsrapportage.

Het Werkplan omvat alle afgesproken acties die nodig zijn: Soms starten we met het bewust afscheid nemen van de oude baan, zodat de blik weer vooruit gericht kan zijn. Dan brengen we drie belangrijke vragen in kaart: “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” zodat een helder zoekprofiel ontstaat. Vervolgens worden alle hulpmiddelen ingezet om de baan die bij dat zoekprofiel aansluit te vinden én te krijgen (sollicitatietraining, brief en CV opstellen, netwerken, jobhunting en coaching om naar banen te zoeken). En als laatste, als gewenst, ook begeleiding als in de nieuwe baan gestart is.

Wanneer niet een volledig traject nodig of gewenst is, kunt u ook losse modules/sollicitatiebegeleiding inkopen zoals bijvoorbeeld: CV schrijven, sollicitatiegesprekken voorbereiden of netwerken.

 

Re-integratie 2e spoor voor bedrijven

U wordt geconfronteerd met een medewerker die (langdurig) ziek is en de arboarts heeft vastgesteld dat zij/hij niet meer kan terugkeren op de oude werkplek. Een traject Re-integratie 2e spoor is dan een logische volgende stap.

Volgens de Wet verbetering Poortwachter bent u als werkgever samen met de werknemer verplicht alles in het werk te stellen om instroom in de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te voorkomen. Indien duidelijk is dat de werknemer niet meer op de 'oude' werkplek kan terugkeren, moet u eerst intern en dan extern naar een nieuwe werkplek zoeken. Voor meer informatie over de WIA.

Oog voor werK werkt bij re-integratie 2e spoor als volgt. In een intakegesprek met u als werkgever en daarna met de werknemer worden de mogelijkheden van plaatsing intern of extern onderzocht en een plan van aanpak besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt 'het Werkplan' opgesteld. Dit werkplan wordt door mij en uw medewerker ondertekend. Het ‘Werkplan' (inclusief tijdspad) wordt samen met een offerte naar u toegestuurd. Na uw akkoord zal direct gestart worden met de uitvoering.
Periodiek ontvangt u een voortgangsrapportage (ondertekend door werknemer). Doel is om werknemer zo snel als mogelijk naar een nieuwe werkplek te brengen. Uiteraard zal er ook intensief worden samengewerkt met de Arbodienst, de casemanager en het UWV.

 

 

Informatie voor particulieren:

In de huidige tijd is het vinden van een geschikte baan niet eenvoudig. De crisis leidt tot ontslagen, reorganisaties lijken bijna voortdurend plaats te vinden. Door die omstandigheden zijn velen gedwongen om op zoek te gaan naar ander werk. Veelal een uitgesproken gelegenheid om eens goed voor uzelf te inventariseren waar u nu staat, wat u allemaal in huis heeft en waar u naar toe wilt. In een outplacement traject komen deze zaken aan de orde.

Maar ook als u niet noodgedwongen bent om rond te kijken is een periodieke ‘check-up’ zinvol: zit ik nog op de juiste plek, doe ik nog leuk werk, heb ik nog voldoende uitdagingen, gebruik ik wel mijn talenten, zijn er nieuwe talenten ontwikkeld, welke belemmeringen vind ik in het werk. Bij loopbaanbegeleiding zijn dit gespreksonderwerpen om te onderzoeken.

En als je dan eenmaal weet wat je wilt, begint het zoeken naar de juiste baan en ga je jezelf ‘verkopen’: de externe markt verkennen en solliciteren. Beide onderdelen kunnen bij outplacement en loopbaanbegeleiding toegevoegd worden, maar biedt Oog voor werK ook als ‘losse modules’ aan: sollicitatiebrieven schrijven (op papier en digitaal), het Curriculum Vitae (CV) up-to-date maken en als een visitekaartje van jezelf, het voeren van een sollicitatiegesprek en banen zoeken door ‘netwerken’.

Oog voor werK biedt zowel volledige trajecten als losse modules/sollicitatiebegeleiding in outplacement en loopbaanbegeleiding. U kunt zich als particulier melden of samen met uw werkgever contact met ons opnemen. Lees daarover:

outplacement particulieren

loopbaanbegeleiding particulieren

losse modules/sollicitatiebegeleiding particulieren

 

Uitleg:

Loopbaanbegeleiding voor particulieren

Werk heeft voor veel mensen een grote betekenis. Naast dat het een inkomstenbron is, biedt het mogelijkheid tot ontplooiing, sociale contacten en erkenning en waardering. Als je met plezier naar je werk gaat, geeft dat energie. Plezier in het werk is er als er een goede fit is tussen uzelf, uw werk en de organisatie waarin u werkt. U kunt die fit voelen en toch behoefte hebben aan loopbaanbegeleiding.

U kunt kiezen voor loopbaanbegeleiding omdat u een periodieke check-up wilt, om te onderzoeken of u nog past bij het werk dat u doet; Of u wilt zich oriënteren op een volgende stap in uw werk of loopbaan. Of u hebt behoefte om een aantal aspecten van uw werk met een ‘buitenstaander’ te bespreken.

Het is dan prettig om met een onafhankelijk iemand van gedachten te wisselen. Iemand die u de spiegel durft voor te houden, die kritische vragen stelt, die de arbeidsmarkt kent en die met u uw mogelijkheden onderzoekt.
Oog voor werK kan die onafhankelijke kritische positie innemen.

Hoe ondersteunt Oog voor werK u in dit traject?

 • Een kennismakingsgesprek, om de achtergronden en vragen helder te krijgen
 • Op basis van dit gesprek wordt een begeleidingsvoorstel gemaakt, met een resultaatgerichte doelstelling en dit wordt in een offerte vastgelegd
 • Na ontvangst van de ondertekende offerte, starten wij direct de gesprekken
 • In het traject zullen we, afhankelijk van de doelstelling, o.a. aandacht besteden aan:
  • in kaart brengen van uw kwaliteiten en loopbaanwensen
  • in kaart brengen van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • ondersteuning bij het in gang zetten van gewenste aanpassingen binnen uw huidige manier van werken/uw huidige baan
  • gewenste stappen als u op zoek wilt naar een andere baan

Onze aanpak is ondersteunend, waarbij we waar nodig kritische vragen stellen, confronteren en een spiegel voorhouden.

 

Outplacement voor particulieren

Er kunnen diverse redenen zijn om een outplacement traject te starten:

 • U bent door een reorganisatie boventallig verklaard
 • U heeft in overleg met uw werkgever besloten de organisatie te verlaten
 • Er is geen goede fit meer tussen u en uw baan na diverse veranderingen

 

Als u een outplacement traject bij Oog voor werK wilt opstarten, waarbij uw werkgever de opdrachtgever is, kunt u op de volgende aanpak rekenen:

Wij beginnen met een uitgebreid intakegesprek, waarin wordt stilgestaan bij het verleden, het heden en uw TOEKOMST.
Op basis van dit gesprek wordt het Werkplan geschreven, een plan van aanpak van de te ondernemen activiteiten om uw doel/toekomst te bereiken. Dit Werkplan wordt (met uw goedkeuring) opgestuurd naar uw werkgever. Gaat de werkgever akkoord met het Werkplan, starten wij zo snel mogelijk met de uitvoering.

Het Werkplan omvat alle afgesproken acties die voor uw situatie nodig zijn: Soms starten we met het bewust afscheid nemen van de oude baan, zodat de blik weer vooruit gericht kan zijn. Dan brengen we drie belangrijke vragen in kaart: 'Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?' zodat een helder zoekprofiel ontstaat. Vervolgens worden alle hulpmiddelen ingezet om de baan die bij dat zoekprofiel aansluit te vinden én te krijgen (sollicitatietraining, brief en CV opstellen, netwerken, jobhunting en coaching om naar banen te zoeken). En als laatste, als gewenst, ook begeleiding als in de nieuwe baan gestart is.

 

Losse modules / Sollicitatiebegeleiding voor particulieren

Is voor u al helder wat u wilt en bent u op zoek naar ondersteuning bij het solliciteren? Ook dan kan Oog voor werK iets voor u betekenen. Bijvoorbeeld:

 • U wilt uw sollicitatiebrief of uw CV bespreken en kritisch laten beoordelen.
 • U wilt een voorbereiding op een sollicitatiegesprek
 • U wilt meer weten over ‘netwerken’ (70% van de vacatures wordt via ‘netwerken’ ingevuld).

Neem vrijblijvend contact op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

 


Links en Linkpartners van Oog voor werK

Werk en Inkomen Ontslag

Outplacement
UWV Outplacement Startpagina
Werk.nl Outplacement uwpagina
Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kies je outplacementbureau
Arbeidsrecht Outplacement Startkabel
Uitkeringen Outplacement-re-integratie
Werkinformatie Outplacement kosten
Ontslaglinks Outplacement jouwpagina
Carriere info  
Burnout info Coaching
Payrolling Coaching info
Arboportal (initiatief van het ministerie van SZW) Coaching startkabel
Arbeidsmarktinformatie  
STAP budget (leven lang ontwikkelen) Partners van Oog voor werK
  Massagepraktijk Riteco
Solliciteren en Vacatures Netwerkpartners
Solliciteren Logo ontwerpen
Vacaturelinks Southbridge.nl
Monsterboard WorkFirst
Nationale Vacaturebank Ama Training: alles met aandacht
Stepstone  
Intermediair Beroepsorganisatie
Indeed NOLOC
Nationale Beroepengids  

Laatste Nieuws:

Privacy-verklaring / AVG van OogvoorwerK.nl
Bron: n.v.t.

Bekijk via onderstaande link de privacy-verklaring / AVG van OogvoorwerK.
lees meer


433: De signalen en oorzaken van burn-out
Bron: pwnet.nl.1 juli 2022

De cijfers rondom burn-out stijgen. Ze zijn nu nog hoger dan vóór de pandemie, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Voor de HR-professional ligt er de belangrijke taak om ter preventie van burn-out te adviseren binnen het bedrijf. Hoe herken je signalen van burn-out? En wat zijn daar de oorzaken van? ...
lees meer


 

klik hier om het 'Tevredenheidsonderzoek 2021' van Oog voor werK te lezen (pdf)

klanttevredenheidsonderzoek 2021

 

 

 

 


Meer informatie:

Privacy-verklaring / AVG

'Tevredenheidsonderzoek 2021' (pdf)

 

Bezoek Hans Meyer op LinkedIn met Oog voor werK: voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, persoonlijke begeleiding. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Plaats of lees een review over Oog voor werK op Yelp

Hans Meijer is een Noloc Loopbaanprofessional


CONTACT

Hans Meyer
Didopad 14
3813 BT Amersfoort

Tel. 06 13 45 19 17

KvK: 32103932

 

e-mail

contactformulier

routeplanner

plattegrond

over Hans Meyer

 

OPDRACHTGEVERS:

St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Invenco Nijkerkerveen, SAM& Heerhugowaard, Passus Advies Hedel, Bruna Voorthuizen, Bruna Baarn, I Coaching Hilversum, Philadelphia Amersfoort, Bayer Mijdrecht, Viertaal College Den Haag, Hora Scheepsramen Leusden, Wittenburg BV Zeewolde, Kraamzorg Midden Nederland Amersfoort, Smit & Zoon Weesp, St. Pieters en Bloklands Gasthuis Amersfoort, Siza Arnhem, Alsta Scherpenzeel, Besam Ede, ...

> lees meer


Oog voor werK: voor persoonlijke begeleiding op maat, bij het zoeken naar werk dat past bij uw talenten en kwaliteiten.
Voor loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement, iro. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
Gevestigd in Amersfoort, werkt landelijk.

© OogvoorwerK.nl (2023)
Amersfoort
Nederland


Laatste aanpassing: 2-1-2023